O Thietmarze i jego kronice

"O Kronice Thietmara...", Waldemar Hass

 

Początek dziejów Głogowa okryty jest mgłą tajemnicy dawno minionych stuleci… Pierwszym znanym wydarzeniem istotnym dla losów tego nadodrzańskiego grodu był fakt zdobycia Śląska przez Mieszka I ok. 990 r.. Piastowska warownia stała się ważnym punktem na zachodniej granicy formującego się od 966r. nowego państwa na mapie chrześcijańskiej Europy – Polski.

 

Bez wątpienia jednakże datą, która zapisała się w sposób szczególny w historii Głogowa jest rok 1010. Jej wyjątkowość wynika z tego, że to właśnie z nią związany jest najstarszy zapisek mówiący wprost o Głogowie. Informację tę zawdzięczamy niemieckiemu kronikarzowi Biskupowi Thietmarowi, który w Księdze VI (58), w kontekście roku 1010 i mającej wówczas miejsce wojennej wyprawy Henryka II, odnotowuje m.in.: „(…) Gdy wymienieni tu wielmoże przechodzili w szyku bojowym koło grodu zwanego Głogów, gdzie znajdował się i skąd mógł ich obserwować Bolesław, wzniecili wśród przypatrujących się im z murów rycerzy zapał do walki.(…)” Choć do konfrontacji zbrojnej ostatecznie nie doszło (najprawdopodobniej na rozkaz Bolesława Chrobrego), dzięki temu zapisowi dowiadujemy się o niepośredniej roli tego grodu w systemie obronnym państwa Piastów, jak i odwadze jego mieszkańców. Zapisek to tym cenniejszy, że wyszedł spod ręki bezpośredniego świadka tej wojennej wyprawy.

 

Thietmar urodził się 25 lipca 975r. prawdopodobnie w Walbeck, w diecezji Halberstadt. Był trzecim w kolejności synem grafa Zygfryda (z Walbeck) oraz Kunegundy z rodu grafów - Stade. Miał pięcioro rodzeństwa. Wykształcenie zdobywał m.in. w szkołach w Magdeburgu, przygotowując się do stanu duchownego. W 1004r. w Allstedt otrzymał święcenia kapłańskie, a pięć lat później w Nienburgu został konsekrowany przez arcybiskupa Tagino na biskupa, obejmując ważną diecezję merseburską. Uczestniczył w wielu istotnych wydarzeniach będąc w najbliższym otoczeniu Henryka II. Wraz ze swoim przyjacielem arcybiskupem Tagino, towarzyszył niemieckiemu władcy we wspominanej wyżej zbrojnej wyprawie przeciw Polakom

w roku 1010. Dwa lata później biskup Thietmar zaczął spisywać swoją kronikę. Umarł jednakże w 1018r. – w wieku zaledwie 43 lat, pozostawiając po sobie składające się z ośmiu ksiąg dzieło.

 

Miejsce „Kroniki biskupa merseburskiego Thietmara” w historiografii jest znaczące. Znakomity historyk i tłumacz tej kroniki prof. Marian Zygmunt Jedlicki, we wstępie do jej książkowego wydania stwierdził: „(…)Dla badaczy historii Niemiec oraz sąsiednich krajów słowiańskich w X i XI w. jest to nieocenione źródło, pełne bogatej treści, o dużej przy tym wiarygodności.”

 

Fakt odnotowania przez biskupa Thietmara nazwy Głogów, choć wiąże się z burzliwym okresem konfliktów polsko – niemieckich, jest dziś dla nas znamiennym potwierdzeniem co najmniej tysiącletniej historii tego grodu, jego często dramatycznych, ale i barwnych dziejów. Pamiętny rok 1010 stał się bowiem dla nas symbolem…

 

Kronika Thietmara z 1010 roku