Z Glogopedia - Internetowa Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Świadkowie Jehowy (1994)

Pierwsi świadkowie Jehowy – było ich kilkoro – pojawili się w Głogowie zaraz po II wojnie światowej. Od początku spotykali się na religijnych zebraniach w domach prywatnych. W wyniku głoszenia i nauczania prawd swojej wiary liczba wyznawców stale się zwiększała. Po zakazie działalności wydanym w 1950 r. (między innymi za neutralność polityczną) głogowscy Świadkowie Jehowy, tak jak w całym kraju, przeszli do działalności w podziemiu. Wyrazem tego były np. tzw. leśne spotkania, które umożliwiały zebranie się w konspiracji większej ilości wyznawców z Głogowa i innych miejscowości. W taki sposób gromadzono się latem raz do roku w okolicznych lasach, np. koło Głogówka, Jakubowa, Grochowic, Jerzmanowej. Początek lat 80. (a następnie prawne zarejestrowanie Świadków Jehowy w maju 1989 r.) pozwolił na otwartą działalność, także na liczniejsze, legalne już spotkania w wynajmowanych obiektach zamkniętych, np. hale sportowe Leszna, Lubina, Nowej Soli. Współcześnie obwód głogowski składa się z 15 zborów. Znajdują się one także m.in. w Kościanie, Rawiczu, Lesznie, Polkowicach, Gostyniu. W ramach obwodu, na terenie samego Głogowa istnieje 5 zborów (do 1973 r. był tylko jeden, w latach 1973-1993 powstały dalsze cztery). Są to zbory: Głogów-Dworzec, Głogów-Miasto, Kopernik-Wschód, Kopernik-Zachód, Piastów. Duży wzrost liczby Świadków Jehowy w mieście spowodowany był – prócz aktywnej działalności samych członków – także napływem wyznawców z innych regionów kraju, wywołanym powstaniem i rozrostem Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Świadkowie Jehowy posiadają przy ulicy Mechanicznej 30 własną Salę Królestwa – miejsce, w którym program zebrań skupiony jest wyłącznie na sprawach Królestwa Bożego. Jej budowę rozpoczęto w roku 1988, ukończono w 1990. Do tego czasu z okazji większych zebrań, np. na uroczystość Pamiątki (świętowanie Ostatniej Wieczerzy) czy z powodu wizyty nadzorcy obwodu gromadzono się w wynajmowanych na terenie miasta salach, np. klub „Azuryt”, „Pegaz”, GPB, „Pod Konwalią”. Obecnie wszystkie zbory spotykają się trzy razy w tygodniu, dwa razy w Sali Królestwa przy ul. Mechanicznej, raz w małych grupach po 10 - 15 osób w mieszkaniach prywatnych. Aktualna liczba głogowskich Świadków Jehowy wynosi 530 osób - głosicieli. W swoich planach mają oni budowę drugiej Sali Królestwa przy ulicy Kasztanowej. Fundamentem wiary Świadków Jehowy jest Biblia. Na jej podstawie uznają istnienie Boga – Jehowy, władcy całego świata. Przyjmują, że Jezus, jako stworzenie Ojca, przez swoje doskonałe życie i śmierć dokonał odkupienia ludzkości. Przedmiotem oczekiwania Świadków Jehowy jest głoszone przez Chrystusa Królestwo Boże. Zwiastują jego rychłe nadejście, koniec obecnego porządku rzeczy i przeobrażenie ziemi w raj.

Opracowano na podstawie rozmowy ze Starszym Zboru – Adamem Moruniem.

Dariusz Hybel (EZG z. 11, 1994 - Świadkowie Jehowy]