Miejska Strefa Inwestycyjna

Przemysł, magazyny, usługi komercyjne, baza paliw płynnych

Miejska Strefa Inwestycyjna położona jest pomiędzy Hutą Miedzi Głogów a miastem przy drodze wojewódzkiej nr 292 w kierunku Zielonej Góry (bliska odległość od drogi krajowej nr 12 - 3 km i 3 - 15 km).

Przez obszar ten przechodzą 2 linie kolejowe: Wrocław - Szczecin oraz Żagań - Głogów - Ostrów Wlkp. Istnieje możliwość budowy bocznic kolejowych.

Wzdłuż północnej granicy płynie rzeka Odra. W odległości ok. 1,5 km od strefy znajduje się port rzeczny. Na oferowanym terenie znajdują się trafostacje 20/0,4 kV, oraz przesyłowa sieć cieplna.

W odległości ok. 1,5 km od strefy znajduje się nowoczesna oczyszczalnia ścieków, przy terenie komunalne i przemysłowe wysypisko odpadów.

Miejska Strefa Inwestycyjna to ok. 66,4 ha terenu.

Pobierz plik oferty:

Miejska Strefa Inwestycyjna (1,04 MB - PDF) 
Przewodnik dla inwestora (13,38 MB - PDF)
Oferta inwestycyjna (1,27 MB - PDF)

Urban Investment Zone (973.19 MB - PDF) 
Investor`s guide (13.38 MB - PDF) 
Investment Offer (1.14 MB - PDF)

Städtische Investitionszone (1023,90 KB - PDF) 
Ratgeber für Investoren (13,38 MB - PDF)

Obejrzyj zdjęcia Miejskiej Strefy Inwestycyjnej:

Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna Miejska Strefa Inwestycyjna

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.