Rada gospodarcza

Powołanie Rady Gospodarczej.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza powstała Rada Gospodarcza  pełniąca  funkcje opiniodawcze i doradcze w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta. 4 marca 2015 r.  przedsiębiorcy ze swojego grona wybrali skład Rady Gospodarczej, która liczy 35 członków.

Kontakt

Doradca Prezydenta Miasta
Marta Dytwińska-Gawrońska
tel. 76 7265 429
kom. 722 132 525
email: mdytwinska@glogow.um.gov.pl

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.