Menu
RSS

Strefy płatnego parkowania

Informujemy mieszkańców Głogowa, że od 10 marca zaczną obowiązywać opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania.

Przy wszystkich ulicach wjazdowych do strefy płatnego parkowania znajduje się znak D-18a "płatny", a przy wyjeździe ze strefy znak D-18a "koniec".

Wysokość opłat za postój pojazdu:

Stawki opłat za postój pojazdów w SPP kształtują się następująco:

postój za pierwsze 15 minut - 50 gr

postój za pierwszą godzinę - 2,00 zł
    
postój za drugą godzinę - 2,10 zł
    
postój za trzecią godzinę - 2,20 zł
    
postój za czwartą i każdą kolejną godzinę - 2,00 zł


Opłatę można uiścić w parkometrze. Parkometr przyjmuje monety o nominale: 10, 20, 50 gr., 1, 2, 5 zł.
Minimalna stawka za postój wynosi 50 groszy, a więc do parkometru należy wrzucić minimum 50 groszy by możliwy był wydruk biletu.

Uwaga! Parkometr nie wydaje reszty
Postój można opłacać dowolną kwotą, a czas postoju będzie naliczony proporcjonalnie do wniesionej opłaty i określony będzie na bilecie.
Podczas opłaconego czasu postoju będzie można zmienić miejsce postoju pojazdu bez konieczności wnoszenia kolejnej opłaty.
    
Do kontroli postoju pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy, którzy działają w oparciu o Regulamin SPP. W czasie wykonywania obowiązków służbowych kontrolerzy obowiązani są nosić umundurowanie oraz identyfikator.

Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży kart postoju i biletów.

Więcej na temat stref płatnego parkowania:   Głogowskie Obiekty Usługowe

Głogowiak