W wyniku przeprowadzonego w dniu 15 stycznia 2019 r. badania,  Polska Agencja Inwestycji i Handlu s.a.  stwierdziła, że struktura i zawartość naszego portalu - pod kątem przydatności dla inwestora jest zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie PAiH s.a. aż w 87,5%  !

Wskazać należy, iż strona Głogowa o tematyce gospodarczej jest pierwszą w województwie dolnośląskim, która została poddana ocenie zgodności i spełnia warunki strony internetowej przyjaznej dla inwestora !

Dziękujemy za dotychczasową współpracę wykonawcy strony - firmie AKnet Tomasz Wadas oraz Mirosławowi Odziemczykowi - pełnomocnikowi zarządu PAiH s.a. ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.