Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 8 maja - wynosi już 6 945 424 802 zł.

 

Dłonie mężczyzny na klawiaturze.

 

Z tarczy antykryzysowej przyznano już:

 • 390 950 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 1 947 374 039 zł (stan na 08.05.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 2 482 552 507 zł (stan na 08.05.2020);
 • 274 175 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 551 094 760 zł (stan na 08.05.2020);
 • 364 403 496 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 08.05.2020);
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 mld 600 000 000 mln zł.

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 3 339 836 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 22 859 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 843 172 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 87 769 – dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 656 4014 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • 129 768 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 • 57 314 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
 • 1 542 553 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęto  w niej rozwiązania, które  są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Ministerstwo Rozwoju jest w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm - zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.