Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) mogą starać się o pożyczkę płynnościową.

 

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) mogą starać się o pożyczkę płynnościową (COVID-19)

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek. Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

Szczegóły

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków:

 • kwota pożyczki do: 180 000 zł,
 • wypłaty w transzach,
 • okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje),
 • raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące,
 • możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału,
 • możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych,
 • oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: już od 0%,
 • brak opłat i prowizji,
 • zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego.

 

Więcej informacji pod adresem: https://www.dfr.org.pl/oferta/pozyczka-plynnosciowa-dedykowana-covid-19/