Zaproszenie do konsultacji publicznych w sprawie pakietu dotyczącego regulacji usług cyfrowych.

 

https://www.gov.pl/photo/format/bf482190-3dfc-449f-9422-53bf5538ee91/resolution/1460x616

 

  • Ułatwienie działalności na jednolitym rynku cyfrowym i zwiększenie możliwości ekspansji polskich firm to główne cele naszego kraju w kształtowaniu regulacji w Unii Europejskiej.
  • Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże nam zrozumieć potrzeby polskich przedsiębiorców prowadzących działalność za pośrednictwem platform internetowych.

Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne w sprawie pakietu dot. regulacji usług cyfrowych. Konsultacje potrwają do 8 września 2020 r.
Pakiet obejmie

  • zmiany w dyrektywie o handlu elektronicznym, w szczególności swobody świadczenia usług cyfrowych na całym jednolitym rynku UE,
  • regulacje, których celem będzie zapewnienie równych szans na europejskich rynkach cyfrowych, szczególnie w kontekście dużych platform internetowych.

Pakiet będzie miał decydujące znaczenie dla przyszłości rozwoju usług cyfrowych w UE. Dlatego kluczowe jest właściwe wypracowanie postulatów, które następnie przekażemy Komisji Europejskiej jako polski wkład w odpowiedzi na konsultacje.

Państwa opinie i oczekiwania stanowić będą  cenne i praktyczne źródło informacji do wykorzystania w pracach nad polskim stanowiskiem. Im większa liczba wypełnionych i odesłanych ankiet, tym  trafniejsza analiza kwestii priorytetowych dla polskich przedsiębiorców. Dlatego tym bardziej zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Link do ankiety:  https://www.surveygizmo.eu/s3/90261741/Jednolity-Rynek-Cyfrowy-platformy

Szczegółowe informacje na temat konsultacji publicznych: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/unia-europejska-o-uslugach-cyfrowych--ruszyly-konsultacje.