Do 24 listopada 2021 r. można aplikować do konkursu „Pracodawca Jutra”. Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, mogą w ten sposób wypromować najlepsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Czeka na zgłoszenia w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”.

To już szósta edycja konkursu, który realizujemy w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Chcemy docenić przedsiębiorstwa, które dzielą się swoim doświadczeniem i kwalifikacjami zarówno z pracownikami, jak również z podmiotami zewnętrznymi. Wiedza to waluta, którą w PARP bardzo cenimy
– mówi Agnieszka Józefowicz-Krakowiak, zastępca dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które od 1 stycznia 2019 roku realizowały inicjatywy edukacyjne. Projekt, aby został uwzględniony, powinien być kierowany do następujących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych/średnich/branżowych, pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej i nieformalnej oraz emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej. Warunkiem formalnym jest prowadzenie biznesu na terenie Polski.

Nowe zasady konkursu

Konkurs w tym roku ma nowe zasady. Organizatorzy zdecydowali się wyłonić zwycięzców w trzech kategoriach: “Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. W każdej z nich zostaną wybrani dwaj laureaci. Dodatkowo swoje wyróżnienia przyznają przedstawiciele 17 sektorowych rad ds. kompetencji.

W pierwszej kategorii „Rozwój pracownika” można zgłaszać projekty motywujące do rozwoju zawodowego kadry, programy podnoszące kompetencje zawodowe, szkolenia oraz inne inwestycje w poszerzanie umiejętności pracowników.

Kategoria „Dojrzałe kompetencje” jest przeznaczona dla przedsiębiorców, tworzących inicjatywy dla pracowników powyżej 50. roku życia. Uwzględniane będą programy mentorskie, polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy doświadczonej kadry, wymiana doświadczeń z podwładnymi na początku kariery zawodowej oraz przedsięwzięcia mające na celu zwiększanie szans i możliwości na rynku pracy osób powyżej 50. roku życia.

Zakres inicjatyw wchodzący w skład ostatniej kategorii „Ambasador edukacji” to wszystkie działania, które skupiają się na wspieraniu edukacji dzieci, młodzieży, studentów oraz rozwoju kadry pracowników oświaty. Zawiera się tutaj między innymi: prowadzenie kursów i warsztatów w szkołach i na uczelniach, tworzenie lub wspieranie platform i aplikacji edukacyjnych, organizacja konkursów oraz staży, aranżowanie programów klas profilowych, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz zdobywania lub rozwoju kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji przyznawania nagród aż w trzech kategoriach. Daje to więcej możliwości przedsiębiorstwom oraz motywuje do podejmowania różnorodnych inicjatyw edukacyjnych. Cieszymy się, że jak co roku będziemy mogli docenić wartościowe polskie firmy
– komentuje Agnieszka Józefowicz-Krakowiak, zastępca dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.

Nagrody dla zwycięzców

Laureaci, wybrani przez Kapitułę Konkursu, otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2021” oraz korzystania z logotypu i materiałów reklamowych przez okres roku od daty przyznania nagrody. Każdy z wyłonionych zwycięzców będzie miał możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji przekażą dodatkowe nagrody najlepszym inicjatywom branżowym.

„Pracodawca Jutra” to coraz bardziej rozpoznawalny tytuł, który pokazuje, że firma jest zaangażowana w działania społeczno-edukacyjne. Statuetki i dyplomy zostaną wręczone laureatom podczas finałowej gali, która odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 roku.


Materiały
Więcej informacji o konkursie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości