Zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach to cel rządowego programu Dostępność Plus. 18 listopada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje webinarium „Dostępność – szansa dla firm”. W trakcie spotkania omówione zostanie m. in. działanie wspierające przedsiębiorców, którzy chcą dowiedzieć się, jak przygotować swoje produkty i usługi pod kątem ich dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Program „Dostępność szansą na rozwój” finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Weź udział w webinarium

18 listopada, o godzinie 13:00 odbędzie się webinarium „Dostępność – szansa dla firm”. Eksperci odpowiedzą na szereg pytań związanych z tematem dostępności.

  • Jakie możliwości, szanse i obowiązki wynikają z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
  • Jak skorzystać ze wsparcia na dostosowanie swoich produktów lub usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami?
  • Jak działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpisują się w realizację programu Dostępność Plus?

W webinarium wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz DGA S.A. – operatora projektu „Dostępność szansą na rozwój”.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Transmisja online.

Skorzystaj z pomocy

Program „Dostępność szansą na rozwój” to propozycja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpisująca się w rządowy program „Dostępność Plus”. Zadaniem wybranych operatorów jest realizacja szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców: właścicieli i ich pracowników. Dotyczą one możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Głównym założeniem konkursu jest przedstawienie przedsiębiorcom możliwości czerpania dodatkowych korzyści finansowych poprzez dostosowanie oferowanych przez nich produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów lub dzieci. Eksperci zajmujący się uniwersalnym projektowaniem bezpłatnie doradzą im, w jaki sposób dokonać odpowiednich zmian nie ponosząc przy tym zbyt wielkich kosztów.

Program „Dostępność szansą na rozwój” realizowany jest przez pięciu operatorów na terytorium całego kraju:

  • projekt „Dostępny design” dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego – nabór trwa do 30 września 2022 r.,
  • projekt „Na plusie – dostępność szansą rozwoju przedsiębiorstw” dla województwa łódzkiego, opolskiego, śląskiego – nabór trwa do 30 września 2022 r.,
  • projekt „Dostępny przedsiębiorca” dla województwa małopolskiego podkarpackiego, świętokrzyskiego – nabór trwa do 30 września 2022 r.,
  • projekt „Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności” dla województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego – nabór trwa do 30 września 2022 r.,
  • projekt „Przepis na Rozwój – Dostępność szansą na rozwój” dla województwa lubelskiego, mazowieckiego – nabór trwa do 31 października 2022 r.

Więcej informacji o programie na stronie PARP.