O gminie

Głogów jest 68 tysięcznym miastem położonym w północnej części województwa dolnośląskiego w obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, o powierzchni 35,11 km2. Głównym sektorem gospodarki jest hutnictwo miedzi. Potencjał ekonomiczny miasta skupiony jest w KGHM S.A. Hucie Miedzi Głogów, a także w silnie rozwijającym się sektorze MŚP.

W celu stworzenia alternatywy dla monokultury przemysłowej i przeciwdziałaniu bezrobociu w 1997 r. utworzona została Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmująca ogółem 1071 hektarów w 15 podstrefach, w tym na terenie Głogowa.

Mapa Legnickiej Strefy Ekonomicznej

Miasto jest przyjaźnie nastawione do środowiska biznesowego. Niski fiskalizm to silne firmy. Specjalnie dla biznesu obniżyliśmy podatki od transportu i wód opadowych oraz wprowadziliśmy ulgi w podatku od nieruchomości. W zakresie pozyskiwania Inwestorów zagranicznych  ściśle współpracujemy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/dlaczego_polska. Wspieramy również firmy poprzez instytucje okołobiznesowe w ramach umów z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o. o. i DAWG Sp. z o.o.

Zapewniamy również pracodawcom dobrze wykształconych i umotywowanych pracowników poprzez rozbudowane szkolnictwo zawodowe. Trzeba podkreślić dobrą współpracę szkół z biznesem w ramach klas patronackich.

Rośniemy w siłę. Sukcesywnie zwiększamy nakłady finansowe na rozwój miasta. W roku 2015 była to kwota 29 235 615 PLN, a w 2018 roku planuje się kwotę w wysokości 67 256 746,39 PLN, przez co tworzymy dogodną miejską infrastrukturę w postaci dróg, przedszkoli, szkół czy też stref rekreacyjnych.

Naszą ideą jest aby Głogów stał się nowoczesnym i mądrym miastem czyli miasta ludzi osiągających wysoką jakość życia oraz postęp ekonomiczny.

 

Statystyki - średnie zarobki, bezrobocie, inwestycje

Obniżone podatki

Koszty:

Koszty nieruchomości, ziemi i wynajmu