Zaangażowanie miasta w rozwój lokalnej przedsiębiorczości to nie tylko działania na rzecz wytworzenia odpowiednich warunków do inwestycji oraz sprzyjającej biznesowi atmosfery. To także szereg innych zadań, w tym m.in. aktywność w sferze promocji, monitoring satysfakcji osób, które zdecydowały się ulokować swój kapitał w Głogowie oraz ścisła współpraca z otoczeniem okołobiznesowym, która pozwala maksymalizować tworzenie wspólnych wartości dla przedsiębiorstw, wszystkich zainteresowanych stron, w tym społeczeństwa jako całości.

                Miasto od lat z sukcesami prowadzi politykę otwartych drzwi dla przedsiębiorców, których uwagi mają kluczowe znaczenie w sukcesywnym podnoszeniu jakości obsługi szeroko rozumianego biznesu.

                Poniżej przedstawiamy listy intencyjne oraz wywiady z inwestorami zaangażowanymi w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, którzy poprzez inwestycję w zasoby ludzkie wybrali Głogów jako miejsce do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej.

 

 

ASP Polska 15.06.2018 r.

 

E-Towers 11.10.2018 r.