Poziom wykształcenia

Produktywność

Stopa bezrobocia

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie wg zawodów

Rynek pracy

 

Liczba świąt – 12 dni

Wymiar urlop

 

Okres wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od następujących czynników:

 • Rodzaju zawartej umowy (czy jest to umowa na czas nieokreślony, na czas określony, umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika, umowa na czas wykonywania określonego zadania czy też umowa na okres próbny).
 • Czasu na jaki została zawarta umowa- dotyczy to szczególnie umów terminowych.
 • Okresu zatrudnienia u danego pracodawcy- ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

 

Szkoły techniczne

 Kierunki:

 • technik elektronik
 • technik teleinformatyk
 • technik górnictwa podziemnego
 • technik hutnik
 • technik wiertnik
 • technik automatyk
 • technik organizacji reklamy
 • technik usług fryzjerskich
 • technik fotografii i multimediów
 • technik obsługi turystycznej
 • technik informatyk
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik ekonomista
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik logistyk
 • technik hotelarstwa
 • technik budownictwa
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik architektury krajobrazu
 • technik leśnik
 • technik geodeta

Szkoły zawodowe

 

Kierunki:

 • cukiernik
 • fryzjer
 • elektryk
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • kucharz
 • piekarz
 • sprzedawca
 • ślusarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • kierowca mechanik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • pracownik obsługi hotelowej