Poziom wykształcenia

poziom wykształcenia na diagramie kołowym bez podanych wartości procentowych

Produktywność

produktywność: -liczba ludności 68 292; -liczba osób w wieku produkcyjnym 41 385

Stopa bezrobocia

Potencjał ludzki - zdjęcie 3 

 

Przeciętne wynagrodzenie brutto

przeciętne wynagrodzenie brutto: Polska 4291zł; Głogów 3918zł

Wynagrodzenie wg zawodów

wynagrodzenie wg zawodów: -elektryk 2100; -tokarz 2100; -magazynier 2100; -pracownik produkcji 2200; -handel, transport, gastronomia 2743; -operator wózka widłowego 2967; -mechanik samochodowy 3050; -spawacz 3373; przemysł, budownictwo 3821; -informatyk 3956; -finanse, usługi, ubezpieczenia, nieruchomości 3999; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 4637

Rynek pracy

 zasady rynku pracy; wyjaśnienie ile godzin w tygodniu można pracować, maksymalny czas z godzinami nadliczbowymi, ile godzin nadliczbowych nie może być przekroczonych.

Liczba świąt – 12 dni

liczba świąt w ciągu roku - 12

Wymiar urlop

 

wymiar urlopu: -20 dni jeżeli staż pracy jest krótszy niż 10lat; 26 dni jeżeli staż pracy jest dłuższy niż 10lat

Okres wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od następujących czynników:

 • Rodzaju zawartej umowy (czy jest to umowa na czas nieokreślony, na czas określony, umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika, umowa na czas wykonywania określonego zadania czy też umowa na okres próbny).
 • Czasu na jaki została zawarta umowa- dotyczy to szczególnie umów terminowych.
 • Okresu zatrudnienia u danego pracodawcy- ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia: umowa na czas nieokreślony, określony, zastępstwa wynosi: -2 tygodnie, okres pracy krótszy niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, okres pracy większy niż 6 miesięcy, 3 miesiące, okres pracy co najmniej 3 lataOkres wypowiedzenia: umowa na okres próbny: -3 dni, jeżeli okres próbny przekracza 2 tygodnie; -1 tydzień jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, -2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

 

 

Szkoły techniczne

dane o szkołach technicznych 6: liczba uczniów 2184; liczba szkół technicznych; liczba kierunków 23

 Kierunki:

 • technik elektronik
 • technik teleinformatyk
 • technik górnictwa podziemnego
 • technik hutnik
 • technik wiertnik
 • technik automatyk
 • technik organizacji reklamy
 • technik usług fryzjerskich
 • technik fotografii i multimediów
 • technik obsługi turystycznej
 • technik informatyk
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik ekonomista
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik logistyk
 • technik hotelarstwa
 • technik budownictwa
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik architektury krajobrazu
 • technik leśnik
 • technik geodeta

Szkoły zawodowe

 dane o szkołach zawodowych: liczba uczniów 593; liczba szkół zawodowych 5; liczba kierunków 14

Kierunki:

 • cukiernik
 • fryzjer
 • elektryk
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • kucharz
 • piekarz
 • sprzedawca
 • ślusarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • kierowca mechanik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • pracownik obsługi hotelowej