U nas zyskasz wsparcie Punktu Obsługi Inwestora (POI)

Punkt Obsługi Inwestora, wspiera inwestorów w całym procesie inwestycyjnym:

 • przygotowuje informację o możliwościach inwestycyjnych miasta,
 • udziela wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora,
 • pomaga w procesie przedinwestycyjnym poprzez:
  • wizyty rozpoznawcze,
  • analizy gospodarcze regionu,
  • ułatwienie kontaktów z władzami lokalnymi,
  • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z biurami projektowymi i firmami budowlanymi.
 • zapewnia opiekę poinwestycyjną dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy),
 • pomaga w uzyskaniu dodatkowych informacji na temat przepisów dotyczących podatków od nieruchomości,
 • pomaga w optymalizacji inwestycji poprzez uzyskanie kontaktów z doradcami podatkowymi,
 • asystuje inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu,
 • oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji.

Każdy Inwestor otrzyma osobistego ,,Projekt Managera", który będzie mu pomagał na każdym etapie realizacji projektu i po jego zakończeniu. Do zadań project managera należy: przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów), asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu, oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora, oraz partnerów i poddostawców, opieka poinwestycyjna dla firm (wspieranie firm, które już działają na terenie gminy), informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez samorząd gminny oraz przez SSE, Parki technologiczne, itd.

 

Współpracujemy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. (DAWG),

która jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH). DAWG jest siecią współpracy skupiającej instytucje odpowiedzialne za obsługę inwestorów oraz opiekę z zakresu „after care” (opieka poinwestycyjna), działające w granicach województwa dolnośląskiego. Celem sieci jest realizacja ustandaryzowanych procedur obsługi inwestora w celu wzmocnienia i uzupełnienia oferty inwestycyjnej województwa dolnośląskiego, w tym w regionie Głogowa.

DAWG Sp. z.o.o. wspiera również głogowskie firmy w eksporcie swoich usług i produktów na rynki zewnętrzne.

 

Współpracujemy także z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z.o.o. w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości.

Celem współpracy jest:

 • likwidowanie barier w dostępie MŚP do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom,
 • ułatwianie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego,
 • umożliwianie realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności głogowskich przedsiębiorców.