Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Gierałtów - powiat bolesławiecki

vor 1945 Gersdorf a. Queis - Kreis Bunzlau

 

               

Budynki w miejscowości, kościół p.w. św. Antoniego, epitafium na jego ścianie oraz pomnik poległych na frontach I wojny światowej żołnierzy pochodzących z Gierałtowa obecnie poświęcony polskim bohaterom poległym w czasie od 1939 do 1945 roku.

       

Linia kolejowa w Gierałtowie oraz Zakłady Ceramika Przyborsk.

   

Kaplica cmentarna oraz Brama cmentarna.

Obelisk z tablicą pamiątkową.

       

Budynek w miejscowości. Na słupie napis Leśnictwo Wykroty.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Budowę fabryki rozpoczął w 1868 roku Niemiec A. Augustin. Inwestycja została zakończona w 1870 roku. Produkcja płytek kamionkowych białych, szkliwionych kontynuowana była tylko do roku 1882, kiedy to z powodu braku środków finansowych fabryka została zamknięta. W 1885 roku spółka akcyjna Laubaner Thonwerke Zweigniederlassung der Siegersdorfer Werke A.G. z Lubania wykupiła Przyborsk.

1940 rok to czas przystąpienia do budowy nowoczesnego jak na ówczesne czasy pieca tunelowego, który został ukończony w rok później. Podczas wojny wydzierżawiono budynek pieca komorowego Hoffman władzom wojskowym na składnicę sprzętu wojskowego, przez co w wyniku działań wojennych budynek ten wraz z przylegającymi zabudowaniami został całkowicie zniszczony. Stara część budynków fabrycznych została zniszczona w 70 %, natomiast nowa wyszła prawie bez uszkodzeń. Początkowo fabryka dysponowała własną kopalnią gliny, która jednak została wyeksploatowana, a pozostałe doły stoją dzisiaj wypełnione wodą. Za czasów niemieckich glinę sprowadzano z kopalń położonych na terenach gromady Czernej, oddalonych od fabryki o 5 do 7 kilometrów. W okresie od objęcia fabryki pod zarząd państwa w 1945 roku do 26 października 1946 roku dokonano odbudowy części zniszczonych budynków oraz uruchomiono linię produkcyjną. Piec tunelowy opalano wówczas gazem czadnicowym wytwarzanym na miejscu.

W 1948 roku podłączono zakład do rurociągu gazu koksowniczego. Od 1952 roku Przyborskie Zakłady Płytek Ściennych w Przyborsku uruchamiają produkcję płytek kwasoodpornych. W latach 1958 - 1961 zakład przeżywał gruntowną modernizację, obejmującą budowę nowego pieca tunelowego w nowej do tego celu wybudowanej hali, przebudowę 3/5 stanu budynków produkcyjnych i usługowych, mechanizację szeregu wykonywanych operacji, poprawę stanu urządzeń higieniczno - sanitarnych, utwardzenie nawierzchni dróg i placów na terenie zakładu. W 1962 roku ukończono budowę zbiornika gazu zapewniającego ciągłość produkcji w przypadku przerwy w dostawie, w 1967 ograniczono produkcję do płytki kwasoodpornej a produkcję płytek szkliwionych przekazano nowo wybudowanemu zakładowi w Przysusze.

W 1975 roku przedsiębiorstwo zmienia nazwę na Zakłady Płytek Ceramicznych "Przyborsk" w Gierałtowie.

W roku 1994 przedsiębiorstwo państwowe przeszło proces prywatyzacji. Powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przejęła majątek zlikwidowanego przedsiębiorstwa do odpłatnego używania, początkowo zachowała dotychczasową nazwę Zakłady Płytek Ceramicznych "PRZYBORSK", w skrócie ZPC "PRZYBORSK". W roku 2003 spółka zmienia nazwę na Ceramika "PRZYBORSK". Nowa nazwa sugeruje inny profil działalności firmy, który to w kilku poprzednich latach znacznie się zmienił. W chwili obecnej zakład produkuje przede wszystkim różnego rodzaju kształtki ogrodzeniowe, kształtki renowacyjne szkliwione i nie szkliwione oraz płytkę elewacyjną klinkierową. Produkcja płytek kamionkowych chemoodpornych została zmniejszona o kilkadziesiąt procent. W dobie gospodarki rynkowej ponad 138 lat tradycji zakładu w produkcji materiałów budowlanych, na bazie którego spółka prowadzi obecnie działalność gospodarczą i historia z przełomu XIX i XXI wieku, zobowiązują do kontynuacji tej produkcji, doskonalenia technik wytwarzania i jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów.

Źródło - http://www.przyborsk.pl/ 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       

               

Archiwalne widokówki.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl