Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kraśnik Górny - powiat bolesławiecki

vor 1945 Ober Schönfeld - Kreis Bunzlau

 

Przez wiele stuleci dzieje miejscowości związane były z tutejszym majątkiem ziemskim. Widoczny na archiwalnych zdjęciach pałac zbudowano w 1760 roku na miejscu starszego założenia jakim był dwór myśliwski. Do nowego obiektu przeniesiono kartusz z herbami rodów von Tschirnhaus i von Nostitz pod którym widniał napis:

Gehst du in Schönfeld ein und auss,

So wisse, dass gebaut dies Haus

Georg Albrecht von Tschirnhaus

Anno Christi 1700

Pałac przebudowano w XIX wieku a działania wojenne w 1945 roku przetrwał bez jakichkolwiek zniszczeń. Opuszczony i ograbiony z wyposażenia oraz bez planów na zagospodarowanie popadał w ruinę. Jego ostatecznej rozbiórki dokonano w 1976 roku. Nie zachował się nawet wspaniały kartusz herbowy. Ostatnim właścicielem przed 1945 rokiem był Jobst Hermann Prinz Lippe Weissenfeld Generalmajor w stanie spoczynku, którego rodzina posiadała tutejsze dobra wiejskie od 1877 roku kiedy to zakupu od radcy królewskiego Gustawa Lüdke dokonał profesor Armin Lippe Weissenfeld. W sąsiedztwie pałacu jak wynika z archiwalnych wizerunków stał drugi obiekt o charakterze rezydencjonalnym. Zbudowany został prawdopodobnie dla członków licznej rodziny księcia zu Lippe.

   

Budynek mieszkalny oraz ruina budynku gospodarczego w dawnym majątku.


Jeden z budynków gospodarczych w miejscowości.


Katoliccy mieszkańcy miejscowości chowani byli przez stulecia na cmentarzu okalającym kościół w pobliskim Kraśniku Dolnym. W tej samej miejscowości ewangelicy także mieli swój cmentarz. Obecnie jest on w stanie daleko posuniętej dewastacji rozpoznawalny po stojącej jeszcze dzwonnicy. Prawdopodobnie w połowie XIX wieku ze względu na ograniczoną ilość miejsca zarówno wokół kościoła jak i na terenie ewangelickiej nekropolii, założono cmentarz w sąsiednim Kraśniku Górnym. Dziś miejsce to pełni tą samą posługę.

               

Kaplica na cmentarzu, data jej budowy, puste miejsce po starych niemieckich grobach oraz oddzielone aleją drzew smutne miejsce współczesnych pochówków. Na ostatnim zdjęciu teren za kaplicą.


Fragment niemieckiej mapy typu Messtischblatt z 1943 roku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl