Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Ocice - powiat bolesławiecki

vor 1945  Ottendorf - Kreis Bunzlau

 

                       

Ten wzniesiony w latach 1740 - 1745 barokowy pałac zbudowany został na miejscu renesansowego dworu z XVI wieku. W 1822 roku za sumę 102 tyś. talarów nabył go Gottlieb von Berge - Herrndorf z Żukowic pod Głogowem. W 1832 roku właścicielką jest Charlotte Wilhelmine von Berge - Herrndorf. W 1852 roku majątek wraz z pałacem zostaje sprzedany za sumę 74 tyś. talarów a nabywa go Friedrich Bernhard Ludwig von Schweinitz - Crain.


   

Krzyż pokutny w pobliżu pałacu.


           

Kościół p.w. Narodzenia NMP wzmiankowany był już w 1296 roku. Obecny późnogotycki pochodzi z 1501 roku i wielokrotnie w latach następnych był przebudowywany. Jest to budowla orientowana, rozczłonkowana, jednonawowa z węższym prezbiterium.

   

Wnętrze świątyni.

   

Epitafium na zewnątrz kościoła oraz pomnik nagrobny.

   

Kartusz herbowy rodu von Maltzahn nad wejściem do barokowej kaplicy grobowej. Epitafium na kościele oraz wnętrze kościoła.


Plebania w pobliżu kościoła.


Kościół ewangelicki wybudowany w 1781 roku, odnawiany w 1921. Jest to budowla jednonawowa, murowana. Wewnątrz świątyni zachowane są empory wsparte na dziesięciu kolumnach.

           

   

Otoczenie kościoła.


                       

       

Przed kościołem ewangelickim znajduje się pozostałości po pomniku wojennym. Znajdował się kiedyś na nim  się napis "Es sterben den Heldentod fur Konig Vaterland" - "zginęli oni na polu chwały za króla i ojczyznę".  Miał kształt kolumny zwieńczonej orłem i był poświęcony ofiarom wojny prusko - francuskiej 1870/71. W pobliżu był też pomnik ofiar I wojny światowej 1914 - 1918.


   

Dwór w Ocicach oraz szkoła.


   

Upamiętnione tablicą miejsce po cmentarzu ewangelickim.       

Pałac przed i po wymianie dachu oraz fragment zabudowy gospodarczej dawnego majątku.

                   

Popadający w ruinę kościół ewangelicki oraz pomniki w Ocicach

       

Kościół p.w. Narodzenia NMP.

Ruina budynku sąsiadującego z kościołem ewangelickim.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Schlesische Bethäuser. Reprint von 1748 - 1752.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl