Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wartowice - powiat bolesławiecki

vor 1945 Neu Warthau - Kreis Bunzlau

 

   

Dawna gospoda Paula Stanke po renowacji.

           

Kamieniołomy piaskowca.

       

Zabudowa miejscowości.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Zarys historyczny wsi Wartowice

Dzisiejsze Wartowice podzielone były niegdyś na dwie części posiadające swoje własne nazwy. Pierwsza znajdowała się bezpośrednio przy kamieniołomach i nazywała się jeszcze w XVIII wieku Mühlsteinbruch, a następnie Berg Warthau – co oficjalnie przetłumaczono później na Warta Górna. Druga- Neu Warthau – Nowa Warta, jak już wspomnieliśmy określana również jako Neu Land, rozpoczynała się przy lesie zwanym niegdyś Hocken Wald i rozciągała się wzdłuż starej drogi prowadzącej do Bolesławca.

Co prawda nie są nam znane ze źródeł początki Wartowic, jednakże wszystko wskazuje na to, iż powstanie akurat w tym miejscu osady związane było z założonymi tutaj kamieniołomami czynnymi już w średniowieczu. O miejscowym górnictwie pisze już cytowany przez nas dokument z 1346 roku, który mówił o prawach górniczych. Pierwszy raz bezpośrednio wspomina się kamieniołomy piaskowca w roku 1370. Wtedy to w jednym z dokumentów mówi się o „montana lapidum moralium cum viis, fossia et fodendis liberis". O powstaniu tutaj samodzielnej osady związanej z kamieniołomami świadczą również szlaki komunikacyjne. Zwróćmy uwagę, że z układu przestrzennego wsi możemy wywnioskować raczej związek z drogą prowadzącą do Bolesławca, niż z Warty Bolesławieckiej. Do 1786 roku powstała oddzielna od Warty gmina wiejska. Wartowice połączone były niegdyś z innymi okolicznymi osadami i miastami linią kolejki wąskotorowej.

Nie ulega kwestii, że Wartowice słynęły przede wszystkim ze znajdujących się tutaj kilkunastu kamieniołomów piaskowca dostarczających surowca dla budowniczych, murarzy, kamieniarzy i rzeźbiarzy. W tym to kamieniołomie wykonano wysoki na 88 stóp monument ustawiony na przełomie 1844/45 roku w miejscowości Puttbus na wyspie Rugii. Stąd brano surowiec pod budowę większości bolesławieckich budowli, a między innymi wykonano z niego gmach dzisiejszego sądu rejonowego, bramę z 1724 roku wykonaną przez mistrza Wacława Prochowskiego, kościół parafialny, część murów miejskich.

To także w tych kamieniołomach wykuto piaskowiec wykorzystany później do wzniesienia w Berlinie Reichstagu, katedry, Parlamentu, Zamku, Wyższej Szkoły Technicznej. Przy tych budowlach prace prowadziła firma Zeidler & Wimmel mająca renomę w całej Europie, a w roku 1951 obchodząca 175- lecie istnienia. Należały do niej jeszcze kamieniołomy w Płakowicach i Rakowicach, przy czym ten wartowicki był największy. Z niego to, na przykład, w ciągu roku na budowę Reichstagu poszło 13 500 bm. obrobionego kamienia.

Znana jest także inna firma kamieniarska działająca na terenie Wartowic, a mianowicie firma będąca własnością Hugo Andersa Nachf. Jej właścicielem z czasem została rodzina Wymetal, która przeniosła się do Bolesławca. W tym czasie wykonała ona szereg ważnych budowli. Pracami kierował Juliusz Wymetal, który kończył w Pradze Akademię Sztuk Pięknych, zaś później nabierał doświadczenia pracując w Berlinie. Właśnie on wykonał na zamówienie księcia von Pless 27 źródeł na tarasie zamku w Książu, wzniósł dom zdrojowy i inne budynki w Szczawnie Zdroju. Jego osobistym projektem był pomnik bohaterów wojennych w Lowen, w Belgii, przedstawiający legendarną ponadnaturalnych rozmiarów panterę. Wykonywał on również herby i mauzolea dla rodzin szlacheckich, w tym m.in. na Zamku w Kliczkowie. Syn Juliusza - Bemhard Wymetal został także mistrzem kamieniarskim, zaś egzamin mistrzowski złożył we Wrocławiu, w roku 1929. Pracował z początku na potrzeby swego ojca w bolesławieckim zakładzie przy dawnej Schönfelder Straße, naprzeciwko zakładu Zeidler & Wimmel (dziś Exbud). Z czasem powiększył swój zakład, zaś w 1937 roku przeniósł się na świeżo zakupiony plac przy ul. Dolne Młyny. W tym też roku, po śmierci ojca, został właścicielem całego zakładu. Z jego osiągnięć zawodowych wypada wymienić prace kamieniarskie przy Szpitalu Marynarki Wojennej w Stralsundzie, budynek Reichsmilchwirtschaft w Berlinie, mosty autostradowe od Bolesławca do Wrocławia i koszary w Bolesławcu. Gotowy, obrobiony kamień zakład Wymetala dostarczał na budowy w Poznaniu, ogromne figury z piaskowca na stadion olimpijski we Wrocławiu i na tzw. Winzerinnenbrunnen w Zielonej Górze. W sumie pracowało w tej firmie około 120 osób.

Z czasem kamieniołomy przeszły w posiadanie dwóch wielkich berlińskich firm kamieniarskich, w tym wspomnianej wcześniej firmy Zeidler & Wimmel. Wyłożyły one kamieniem m.in. drogę do największego z kamieniołomów, zwanego dawniej Schillingschen Hauptsteinbruches.

Niegdyś technika wydobycia była zupełnie inna. Wykute z litej skały bloki były przy pomocy kotwic, zaczepów i dźwigów podnoszone na skarpę i cięte przez diamentowe piły w specjalnie do tego przeznaczonym zakładzie. Dla przykładu podamy, że w ciągu pięciu godzin jedna piła przecinała niegdyś l m kamienia. Tak pocięte bloki wysyłano na pobliską stację kolejową, skąd transportowano je w głąb Niemiec. Inaczej postępowano z małymi klocami, które przenoszono na plac pracy mistrzów kamieniarskich mieszkających w pobliżu w drewnianych barakach. Oni to przygotowywali materiał na mniejsze zamówienia, jak ołtarze, ambony, chrzcielnice, pomniki, gzymsy, kolumny i portale.

Kamieniołomy zdominowały z czasem życie osady, która z niewielkiego przysiółka zlokalizowanego przy obsługujących lokalny rynek kamieniołomach zamieniła się w osadę przemysłową, w której zamieszkiwało wielu rzemieślników i pracowników sezonowych pracujących na potrzeby bez mała całej Europy. Funkcjonowała wtedy w Wartowicach popularna karczma - Gasthof zum Steinberg, to jest Karczma pod Kamienną Górą.

W roku 1864 w kolonii Berg Warthau zbudowano szkołę, w której od 1880 roku urządzono mieszkanie dla nauczyciela. W tejże szkole uczyły się dzieci z Berg Warthau i Neu Warthau, przy czym samodzielny nauczyciel był tutaj dopiero od 1 października 1877 roku.
W dniu 6 sierpnia 1871 roku na szczycie wzniesienia Stimmriche, położonego między Alt i Neu Warthau odsłonięto kamienny, wysoki na 15 stóp pomnik poświęcony pochodzącym z obu wsi bohaterom wojny francusko-pruskiej roku 1870-1871. Przed wojną prowadzono w szkole kronikę historyczną poświęconą dziejom wsi i szkoły. Miała ona tytuł „Heimatbuch der Schule Bergwarthau”, czyli „Księga regionalna szkoły w Wartowicach“.
Niewiele jest w Wartowicach zabytków, które pozostały z dawnych epok. Dla osób, które poszukują ich śladów, ciekawy zapewne będzie kamień dziękczynny, trudny jednak do zlokalizowania, a wymieniany w źródłach. Przypuszczać należy, że chodzi o kamień pokutny przy drodze Wartowice – Jaroszowice.

Na rozwidleniu dróg z Bolesławca do Warty Bolesławieckiej i Wartowic stoi XIX wieczny drogowskaz w postaci kamiennego graniastosłupa z napisami po dwóch stronach, które mówiły o odległościach do najbliższych wsi i miejscowości
„ > Bunzlau 3 kil ” i z drugiej strony ” > Neu Warthau 3 kil, Goldberg 25 kil Alt Warthau 4 kil>”.
W pierwszych kamieniołomach od wsi, przy skarpie, powinniśmy odnaleźć kamienne „Diabelskie Koryto”, dawniej zwane TEUFELSTROG, jak mówiła legenda, wyciosane przez diabła z piaskowca w ciągu jednej nocy, z wykutą na wierzchu datą 1713. Nie jest to jednak data wykonania tegoż koryta, które jak wskazuje wygląd zewnętrzny i wyżłobienia, musiało być wykonane znacznie wcześniej. Koryto z pewnością wykorzystywane było do pojenia pracujących niegdyś w kamieniołomach koni. Ma 3 metry długości i 0,5 metra szerokości. Buschmann w opracowaniu opublikowanym w Heimathbuchu z 1925 roku podaje inne wymiary, a mianowicie: długość 7, 5 m, szerokość 1,3m i wysokość 1 m.
W spisie krzyży pokutnych z roku 1925 znajdujących się na terenie powiatu odnajdziemy ten położony przy drodze z Wartowic do Starych Jaroszowic. (Berg Warthau – Alt Jäschwitz).

Małgorzata Kwiatkowska, fragment książki „GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA w zarysie dziejów i w dobie samorządności”, rok 2008


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl