Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Bądzów - powiat głogowski

vor 1945 Bansau - Kreis Glogau

 

   

Neobarokowy pałac wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku dla rodziny von Rischke. Powstał na wcześniejszym założeniu należącym między innymi do rodu von Briesen (odnotowany właściciel Bądzowa i Przysiecznej Georg Friedrich von Briesen 1624 - 1715 i jego syn Georg Ernst 1687 - 1764) i rodu von Kessel.


Jeden z bardzo niewielu pozytywnych przykładów zakupu i odbudowy pałacu, będącego już prawie w ruinie, ale to wyjątek od ogólnie panującej reguły.


         

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.


         

Pozostałość cmentarza byłych niemieckich mieszkańców Bądzowa - 2006 rok.

                 

              

           

Cmentarz - stan wiosna 2015 rok.


           

Dawna cegielnia w Bądzowie, świetlica wiejska, budynek dawnej szkoły oraz zabudowa miejscowości.


                 

  

Droga dojazdowa oraz pozostałość grodziska.

  

Próbny odwiert górniczy z 1969 roku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   

Skan z oryginalnej ostatniej archiwalnej widokówek udostępnił Grzegorz Kardyś z Polkowic.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl