Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Białołęka - powiat głogowski

vor 1945 Weissholz - Kreis Glogau

 

               

       

Renesansowy pałac wybudowany dla rodziny von Kottwitz. Gruntownie przebudowany w I połowie XIX wieku. W latach 60-tych XIX wieku w pobliżu pałacu wzniesiono drewnianą wozownię w stylu mauretańskim. Obok pałacu pozostałość parku ozdobnego z dębami o charakterze pomnikowym oraz zabudowa gospodarcza dawnego majątku.

   

Drewniana wozownia.

       

Fragment zabudowy gospodarczej dawnego majątku.

           

Pozostałość parku oraz wyschnięty staw.


                   

Późnoklasycystyczny kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej pochodzi z 1840 roku. Przebudowany został w 1900 roku. Wzniesiony na miejscu dwóch poprzednich. Pierwszego zbudowanego w XVI wieku i spalonego w 1633 roku i następnego po odbudowie (ewangelickiego  do 1654 roku). Współczesny - ceglany, jednonawowy z wieżą od zachodu. Wyposażenie wnętrza barokowe i klasycystyczne. Świątynia otoczona jest zabytkowym murem z renesansową bramą z 1625 roku.

               

W murze okalającym kościół, od strony wieży ulokowano płyty nagrobne m.in. rodziny Hirschfeld.

               

           

Pozostałe płyty nagrobne umiejscowione na ścianie kościoła oraz na przylegającym do świątyni cmentarzu.

   

Grób Dyrektora Zespołu Borek Tadeusza Grzegorzewskiego. Zespól Borek to zespół gospodarstw, placówek rolniczych które powstawały po 1945 roku. Zostały utworzone z dawnych majątków a mieściły się one między innymi w Borku, Białołęce, Droglowicach i Mieleszynie. Tadeusz Grzegorzewski był emerytowanym zasłużonym oficerem Wojska Polskiego w stopniu kapitana i został przydzielony do tego rejonu. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. W latach 1918 - 1920  porucznik - 13 KrPAP, dowódca 6 bateria 16 Pułku Artylerii Polowej Grupy Operacyjnej "Działdowo". Odznaczony Orderem Virtuti Militari.

       

Popiersie Jana Pawła II oraz stary niemiecki pomnik nagrobny postawiony po kilkudziesięciu latach do pierwotnej pozycji.

               

Brama w murze okalającym częściowo kościół przed jej przemalowaniem i po a także krzyż ją zwieńczający (stanowiący pierwotnie niemiecki element nagrobny na cmentarzu) oraz ogólny widok na cmentarz.

Przechylenie bramy staje sie już niebezpieczne - lato 2014 rok.


Autor fotografii - Jan Taras.


   

Dawna mleczarnia w Białołęce z końca XIX wieku.


               

Budynek szkoły. Ostatnia fotografia pochodzi z 2003 roku, pozostałe wykonane w 2011.


       

Pozostałość pomnika upamiętniającego poległych w I wojnie światowej żołnierzy - pochodzących z Białołęki. Pomnik stoi za przystankiem autobusowym.


       

Dawna i obecna remiza strażacka.


           

Dawna kuźnia w Białołęce.


Autor fotografii - Jan Taras.

Obok drogi z Białołęki do Droglowic znajdują się zabudowania dawnego majątku - przysiółek Chwaliszewo (przed 1945 Ernstfelde). Zachowany dworek pochodzi z 1896 roku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           

   

Uczniowie ewangelickiej szkoły w Białołęce w 1933 roku. Zdjęcia pochodzą z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.


Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl