Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Brzeg Głogowski - powiat głogowski

vor 1945 Brieg - Kreis Glogau

 

                 

Kościół p.w. Bożego Ciała - 2013 rok.

        

Epitafia we wnętrzu kościoła.

                 

Pozostałość barokowej kolumny - kiedyś z  figurą Matki Boskiej. Arkadowy fryz na zewnętrznej ścianie, płaskorzeźba narożna oraz puste miejsce po otaczającym kiedyś świątynie cmentarzu - rok 2013.

                 

Kościół p.w. Bożego Ciała - zdjęcia z 2011 roku oraz niżej znacznie wcześniejsze sprzed remontu dokonanym w 2003 roku.

        

Kościół p.w. Bożego Ciała zbudowano w drugiej połowie XIII wieku. Z tego okresu pochodzą najstarsze elementy – zachowane w całości (w pełnej wysokości) mury nawy głównej. Pierwsze udokumentowane wzmianki pochodzą jednak z 1319 roku. Jednonawowy, z prezbiterium o sklepieniu żagielkowym z wyodrębnioną półkolistą absydą. Murowany z cegły. W czasach późnego średniowiecza, powiększony o wieżę zachodnią. Gotyckiej przebudowy dokonano w XV wieku, a kolejnych w 1680 roku (poszerzenie) i XVIII wieku, kiedy to kościół otrzymał renesansowy i barokowy wystrój wnętrza. W efekcie wielu prac na przestrzeni wieków, rozebrano półkolistą absydę, przepruto ściany prezbiterium, pozostawiając sklepienie żagielkowe, następnie dobudowano po obu stronach kaplice, zaś od wschodu prostokątną absydę. Do nawy od południa dobudowano kruchtę, a wzdłuż ściany północnej pomieszczenia pomocnicze. Tym samym kościół zatracił swój średniowieczny wygląd, stał się barokowy. Przed kościołem stała kiedyś bardzo zniszczona kolumna z figurą Matki Boskiej z 1691 roku. Obok plebania z 1 połowy XIX wieku.          

              

Na zewnętrznej wschodniej ścianie ulokowane są renesansowe płyty nagrobne, między innymi rodziny protestanckiego pastora Mag. Joachima Spechta, jednego z pierwszych głosicieli luteranizmu w okolicach Głogowa. Nagrobek pochodzi z 1603 roku.

     

Archiwalne już zdjęcia bardzo zniszczonej, wysokiej, barokowej kolumny z figurą Matki Boskiej, ufundowanej w 1691 roku.

    

Archiwalne zdjęcia nieistniejących obecnie elementów nagrobnych pozostałych po niemieckich mieszkańcach wioski pochowanych na okalającym kiedyś kościół cmentarzu.

           

 Współczesna grota wykonana z fragmentów starych niemieckich nagrobków.

              

Mur okalający kościół oraz umocowane w nim powojenne płyty nagrobne.

  

Zagadkowy kamień z napisem - Julia Rakowna + 3.3.1945 Warschau.

  

Płyty nagrobne wmurowane w mur okalający kościół oraz kaplica grobowa.

  

Stary budynek barokowej plebani w pobliżu kościoła oraz pozbawiane nagrobków otoczenie świątyni.


            

Około połowy XVI wieku powstał dla rodu von Glaubitz murowany z kamienia i cegły renesansowy dwór. W latach 1671-1685 został przebudowany w stylu barokowym w okazały pałac dla Johanna Bernharda zu Herbersteina.  Pałac ulegał przebudowie w 1767 roku, później w 1866 a współcześnie generalnego remontu dokonano w 1961 roku. Jest to założenie prostokątne z niewielkim ryzalitem mieszczącym portal i sień wejściową, dwukondygnacyine, nakryte dachem dwuspadowym. Najlepiej zachowała się elewacja tylna, jedenastoosiowa, o podziale płycinowym z uszakowatymi obramieniami okien. Wnętrze dwutraktowe z pomieszczeniami parteru nakrytymi sklepieniami kolebkowymi z lunetami i krzyżowymi. Główny portal wejściowy zamknięty łukiem odcinkowym ujęty kanelowanymi pilastrami podtrzymującymi belkowanie.  Na północny - wschód od pałacu zachował się fragment założenia parkowego z drugiej połowy XVIII i XIX wieku. W parku na wysokiej skarpie pod pniem drzewa?! odsłonięte jest wejście do obszernego ale częściowo zasypanego już grobowca jednego z ostatnich właścicieli pałacu i majątku w Brzegu Głogowskim.

  

Zniszczone - współczesne wnętrze pałacu. A przecież był potrzebny i użytkowany przez około 40 lat po II wojnie światowej.

        

Wejście główne do pałacu oraz pozostałość zegara na wieży.

     

Wejście do pałacu od strony wschodniej oraz wjazd do majątku od strony drogi głównej.

  

Budynek mieszkalny w dawnym majątku.

        

              

              

Zabudowa gospodarcza majątku oraz stara droga łącząca dawne majątki w Brzegu Głogowskim i Czernej.

     

Komin starej gorzelni.

        

W roku, 1767 gdy posiadłość należała do rodziny von Messow, wzniesiono dwie oficyny, flankujące dziedziniec ukształtowany przed rezydencją. Murowane, założone na rzucie prostokąta, parterowe, dwutraktowe, nakryte są dachami łamanymi z naczółkami. W portalach oficyn wykuto daty ich powstania 1767 i 1754.

  

W pobliżu wejścia do pałacu od strony wschodniej, na terenie parku znajduje się zniszczony grobowiec Daniela von Rytz. Grobowiec dawno już spenetrowano i zniszczono. Ciekawe "wejście" do jego wnetrza prowadzi pod konarem drzewa.

            

         

        

Pałac oraz zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku - wiosna 2012 rok.


     

 Tablica na jednym z budynków w miejscowości oraz budynek dawnej poczty.


                

Współczesna szkoła, dawna gospoda, mleczarnia oraz krzyż w centrum miejscowości.

           

Stary młyn, dworzec kolejowy oraz budynek obok przejazdu kolejowego.                   

Kościół p.w. Bożego Ciała, fragment barokowej figury oraz epitafia na ścianach świątyni.

                   

Popadający w ruinę dwór, zniszczone kominki we wnetrzu, brama wjazdowa do dawnego majątku oraz fragment zabudowy gospodarczej - jesień 2013 rok.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

  

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana Topografia Śląska z lat 1744-1768. Skany udostępnił autor strony: http://www.dokumentyslaska.pl/


    

Fotografie pałacu z końca lat 70 - tych XX wieku.

             

             

 

Na ostatniej fotografii Ewald Georg von Massow (1754 - 1820), jeden z właścicieli majątku w Brzegu Głogowskim.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl