Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Brzostów - część miasta Głogów

vor 1945 Brostau - Kreis Glogau

 

  

                    

                       

Kościół p.w. św. Wawrzyńca zbudowany został w XIV wieku. Zniszczony pożarem w 1448, odbudowany jest w 1502 roku. W 1933 roku usunięto wiele przeróbek dokonanych w 1804 roku jak i wcześniejszych barokowych, dzięki czemu zachował po dziś dzień swój gotycki charakter. Wyróżnia się oryginalnym zastosowaniem szkarp przyporowych, wciągniętych do środka. Późnogotyckie kamienne portale i chrzcielnice powstały w 1509 roku. Wyposażenie wnętrza głównie barokowe i pochodzące z kościołów należących do sekularyzowanych w 1810 roku zakonów dominikanów i franciszkanów. W tym to kościele mieszkańcy Głogowa mogli uczestniczyć w pierwszej w tym rejonie mszy, wygłoszonej przez protestanckiego pastora Mag. Joachima Spechta w pierwszą niedzielę po św. Trójcy w 1564 roku.

Na zewnętrznej wschodniej ścianie kościoła w Brzegu Głogowskim ulokowane są renesansowe płyty nagrobne, między innymi rodziny protestanckiego pastora Mag. Joachima Spechta, jednego z pierwszych głosicieli luteranizmu w okolicach Głogowa. Nagrobek pochodzi z 1603 roku.

Figury w ołtarzu bocznym. Ulokowana po lewej stronie przedstawia św. Rocha w stroju pielgrzyma - widoczne są m.in. charakterystyczne muszle. Po prawej stronie rzeźba św. Sebastiana.

  

1502 - daty odbudowy kościoła.

        

Ostatnie już elementy niemieckich pochówków na terenie przykościelnym.

  

Tablice ku pamięci dawnych niemieckich mieszkańców Brzostowa ulokowane w murze częściowo okalającym kościół.

     

Płyty nagrobne wykopane w 2011 roku w pobliżu kościoła.

        

Dawna i obecna plebania kościoła katolickiego.


     

Z kościołem p.w. św. Wawrzyńca sąsiadowała tuż obok dzwonnica ewangelicka. Zbudowana w XIX wieku, działania II wojny światowej przetrwała bez znacznych zniszczeń. Dzwonnica ostatecznie została rozebrana w latach 60 - tych XX wieku.

           

Dokładne miejsce po dzwonnicy ewangelickiej i jej istniejące jeszcze piwnica.


Miejsce to upamiętnia pochówek 40 polskich żołnierzy poległych w 1945 roku w walkach o Głogów. ich ciała ekshumowana w 1945 roku na cmentarz w Gorzowie Wielkopolskim. Pomnik ten obecnie znajduje się na cmentarzu w Brzostowie przy ul. Świerkowej.


     

Pozostałość budynku remizy strażackiej.


  

Dawna szkoła ewangelicka.


                    

         

           

Zabudowa miejscowości.


                  

        

Obecny cmentarz obejmuje częściowo miejsce po starej nekropoli - niemieckich mieszkańców miejscowości. Na granicy starego niemieckiego cmentarza rośnie monumentalna lipa.


           

Zimowe zdjęcia.


           

W latach powojennych w Brzostowie rozebrano pałac,  którego ostatnią właścicielką była wdowa Franziska Schultz. Na pierwszym archiwalnym zdjęciu pałac od strony obecnej ulicy Okrężnej. Na drugim od podwórza. Współczesne zdjęcia przedstawiają dokładne miejsce po pałacu oraz bramę wjazdowa do dawnego majątku.

    

Wjazd brukowa drogą do byłego majątku od strony obecnego osiedla "Kopernik" w Głogowie oraz duży budynek gospodarczy będący pierwotnie jego częścią.

           

Pozostałość dawnego majątku. Lato 2009 rok. Brama wjazdowa została już rozebrana. Trzy ostatnie zdjęcia pochodzą z 2015 roku.


  

Ulica Kasztanowa łączy Głogów z Brzostowem.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

            

             

            

          


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl