Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Droglowice - powiat głogowski

vor 1945 Eichendamm früher Drogelwitz - Kreis Glogau

 

             

   

Klasycystyczny pałac powstały na przełomie XVIII i XIX wieku dla rodziny von Kottwitz. Trzecią kondygnację otrzymał pod koniec XIX wieku. We wnętrzu szczególnymi walorami odznaczał się westybul – reprezentacyjna klatka schodowa oraz sala balowa na piętrze. Na zapleczu fragment parku krajobrazowego. Po rodzinie von Kottwitz pałac należał do rodu von Lippe - Biesterfeld - Weissenfeld.

           

           

           

Współczesne zdewastowane wnętrze pałacu - 2014 rok.

Hol w pałacu. Archiwalna fotografia pochodzi ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy.

     

Staw o pobliżu pałacu - pozostałość dawnej fosy.

 

Budynek mieszkalny pracowników danego majątku.

           

Budynki gospodarcze dawnego majątku zostały rozebrane w latach powojennych. Miejsce po nich ma już zupełnie inne przeznaczenie.


 

Naprzeciw pałacu, po przeciwnej stronie drogi zachował się spichlerz z końca XVIII wieku o konstrukcji szachulcowej, założony na planie prostokąta. Całość założenia jest w stanie postępującej ruiny.


          

Dawna wiejska gospoda, jedno z gospodarstw, przedwojenna owczarnia w zachodniej części miejscowości oraz stara szkoła.


Autor fotografii - Jan Taras.

   

Obok drogi z Białołęki do Droglowic znajdują się zabudowania dawnego majątku - przysiółek Chwaliszewo (przed 1945 Ernstfelde). Zachowany dworek pochodzi z 1896 roku.


Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

               


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl