Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Glinica - powiat głogowski

vor 1945 Gleinitz - Kreis Glogau

 

499 lat rodu von Niebelschütz w Glinicy

Gleinitz 499 Jahre Familienbesitz

1446 - 1945

 

           

   

              

Ruina pałacu, rezydencji rodowej rodu von Niebelschütz (majątek w posiadaniu rodziny w latach 1446-1945!). Trzykondygnacyjna budowla z kamienia i cegły na rzucie prostokąta. Obecny obiekt powstał w II połowie XVII wieku (około 1680 roku) w stylu wczesnobarokowym z elementami renesansowymi. Budowla pierwotnie otoczona fosą, przykryta łamanym dachem z lukarnami. W czasie renowacji dokonanej w 1900 roku dobudowano od południa loggie, a od wschodu szeroki taras i balkon. Od zachodu przerzucony jest przez fosę mostek z kamienną balustradą. W elewacji zachodniej-nadproże renesansowego portalu z kartuszem herbowym (obecnie brak kartusza) . Z czasów przebudowy w drugiej połowie XVIII wieku zachowały się sklepienia kolebkowo – krzyżowe ze stiukami. Zachowane zabudowania gospodarcze jak i mieszkalne otaczające rozległy pałacowy dziedziniec zostały zbudowane w 1893 roku. Na północny-wschód od pałacu zlokalizowany jest park z bardzo ciekawym drzewostanem, między innymi dwa olbrzymie platany klonolistne (największe w powiecie głogowskim), kasztanowce, klony jawory, klony pospolite, buki pospolite, jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe, wiązy szypułkowe, lipy szerokolistne, lipy drobnolistne i inne.

 

Współczesny wjazd do majątku.

 

Ten kartusz herbowy rodu Niebelschütz i von Rechenberg w elewacji zachodniej to już przeszłość. Pierwsze foto z czerwca 2003, drugie zrobione 2 miesiące później.

     

Dobudowane w 1900 roku loggie - ich pozostałość. Stan obecny zbliżony do wizerunku na ostatnim zdjęciu.

             

         

Zniszczone wnętrze pałacu, użytkowanego jeszcze na początku lat 90 - tych XX wieku.

       

Kilka zdjęć od strony głównego wejścia - od zachodu.

   

Wejście do pozostałości pałacu od wschodu.

                 

           

             

     

 Zabudowa mieszkalno -  gospodarcza dawnego majątku.

   

Chyba ostatni lokator ruin pałacu - lato 2012 rok oraz budynek gospodarczy od strony miejscowości Kłoda.


           

Kasztanowa aleja prowadząca na stary nieczynny już cmentarz oraz na dole sam cmentarz.

 

       

           

           

           

     

Na wiejskim cmentarzu użytkowanym do końca lat 50 - tych XX wieku, usytuowanym na niewielkim wzniesieniu do którego prowadzi piękna kasztanowa aleja, zachował się jeszcze ślad po monumentalnym grobowcu przedstawicieli  rodu von Niebelschütz. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku pozbawiono go jednak olbrzymich kartuszy herbowych. Zachował się jeszcze przewrócony jednak już, duży trójramienny żeliwny krzyż - do 2003 roku, jednak w 2004 roku został wycięty, co zostało przedstawione na jednym ze zdjęć.

 

Archiwalne fotografie zdemontowanych (czytaj skradzionych) kartuszy herbowych rodów von Niebelschütz i von Egloffstein.


           

Felix von Niebelschütz  25 November 1836 - 8 Februar 1898

Wśród pól, na wyraźnym wzniesieniu terenu, około 1 kilometra na południe od pałacu stoi widoczna z daleka kolumna upamiętniająca Felixa Niebelschütz, właściciela majątku w Glinicy.


           

Piękny, rozłożysty platan na zapleczu pałacu o obwodzie 730 cm. Na wysokości 130 cm dzieli się na dwa konary. Obwód jednego z nich to 372 cm natomiast drugiego 450 cm. Wiek około 200 lat.

           

Okazały zdrowy platan na obrzeżach parku. Na wysokości 1 metra, w którym to miejscu jego obwód wynosi 890 cm dzieli się na trzy grube konary. Korona jego jest gęsta i rozłożysta. Ma około 27 metrów wysokości i około 200 lat.


   

Dawna ujeżdżalnia koni w parku.

Pozostałość pierwotnego wału obronnego na północno - zachodnim krańcu parku.

              

Park - wiosna 2008.

              

Park - wiosna 2014.


  

Pozostałość zespołu pomp na dziedzińcu przed pałacem oraz zniszczona lodownia.


         

Nieczynne już ujęcie wody ulokowane w polu.

 

Były młyn.


 

Współczesny wizerunek starej wiejskiej szkoły (sprzed 1945 roku) oraz była gospoda.


 

Autor fotografii - Jan Taras.


           

     

Glinica - październik 2008. Ruina pałacu, zabudowa gospodarcza oraz park.

                  

Stary cmentarz w Glinicy - listopad 2008.


        

               

Pałac oraz miejscowość w 2010 roku.


     

       

Zabudowa miejscowości.


Archiwalna fotografia pałacu pochodzi ze zbiorów Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Legnicy.


 

ES DARF SICH NIMAND

RIHMENN DAS SEIN GLICK STEHT

AUF BLVMEN ES KOMPT EIN REIF

VBER NACHT DER DIE BLVME

GAR ZV NICHTE MACHT

(Es darf sich niemand rühmen, dass sein Glück steht auf Blumen, es kommt ein Reif (Frost) über Nacht, der die Blume gar zunichte macht)


Nikt nie powinien się tym szczycić
że jego życie stoi w kwiatach
gdyż w nocy przyjdzie szron
i kwiaty zniszczy do cna


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Zdemontowany w 2004 roku pamiątkowy kamień z wnętrza pałacu.

             


Abschrift der Gleinitzer Kaufurkunde vom 1.4.1446       

Dokument potwierdzający zakup Glinicy przez rodzinę von Niebelschütz


Wir Wlodko von gotisgnadenn Herzug inn Slezien zu Teschenn und Herre zu Grosenglogow etc. Bekennen uffentlichen in diesem Brieve vor allen die en sehenn ader hören lezen, das vor uns komen sein unser getrawen Lieben Nickel und Merten Arnolde ungesunderte Brüder, wol gesunt an leibe und vormufft, unbetwungen noch vorleitet, sunder mit gutem vorgehabtem rate Irer freunde Bekennende das sie recht und redelich Erblichen vorkawt haben das Dorff und gut Gleynitz in unserm Glogischen Weychbilde gelegen, mit allen und itzlichen zugehorungen forwerken, gebawern, gärten, gärtenern, Czinsen, gebewden gesessen, ackern gearen und ungearen, mit wizen, weiden, welden, puschen, fruchten, Grentzen, mit molen, molsteten, fischen, fischereien, teichen, teichsteten, und sust mit allen und itzlichen andern sulches gutes Gleynitz zufellen nutzparkeiten und genissen, klein und gros vil und weinig, benant und unbenant, wie die mit besundern oder gemeynen worten benant sint oder mochten benant werden, gleichsam die alle und itzliche besunders allhie benant und beschreben stunden, mit sulchen grenitzen, enden und reyhnen, als das genante gut Gleynitz von alders oder guter gewonheit In synen grenitzen ist gelegen, und von andern umbliegenden gütern gesundert, auch mit sulchen allen rechten und herschafften, als der obgenante Nickil Arnold mit Merten, synem ungesunderten Bruder, dasselbe gut Gleynitz selbis gehabt, gehaiden, und besessen haben, nichts awsgenomen, den Erbarn, woltuchtigen Nickeln, Georgen und Lasslen Nebiltschitzern, ungesunderten brüdern, Iren elichen erben und rechtenn nachkomen. Das haben sie uns an beiden teilen gebethen, das wir sulchen kouwf geruchten, gönnen und bestetigen, und wir ansehende willige dinste und ire beiderseitige bethe erhörende, haben wir von sunderlichen unsern fürstlichen gnaden sulchen kouff gegunst und den vorgenanten Nicklin, Georgen und Lasslen gebrudern, eren elichen geerben und rechten nachkomen das obgenante gut und dorff Gleynitz mit allen und itzlichen synen zugehorungen In alle Mase als obengeschreben stet gereicht und bestetiget und nämlich zu eigenem rechte zu haben, halden, gebruchen, genissen, vorkauffen, vorwechsiln, vorgeben, und an Iren und Irer elichen erben nutz und fromen zuwenden, des besten sie werden können oder mögen, Erblich und ewiglich zu Eigenem rechte besitzen, reichen und bestetigen en das unsern rechten und dinsten unschedlich, In craft und macht dieses brives, an den wir zu bekenntnis und worhaftiger bestetigunge unser Ingesigil haben lassen hengen. Gescheen und gegeben zu Glogow am freitage vor dem Sontage Judica, nach Cristi unssers Hrn geburt virtzenhundert und Im Sechsundfirtzigisten Jaren. Dobei sint gewest unser getrawen lieben Daniel Los, Caspar Schawercke, Vetzentz Copper, Wolf Caspar Creckwitz, Cuntze Temeritz, Heintze Lessot und Ambrosius unser Schreiber, dem diser Briff zuschreiben von uns bevolen wart.


       

800-set letni pobyt rodu von Niebelschütz na ziemiach Dolnego Śląska pozostawił liczne ślady w bardzo wielu miejscowościach. Powyżej kościół p.w. Chrystusa Króla w Leśnej (niem. Marklissa) pow. Lubań Śląski, wzmiankowany już w 1346 roku. Na jego ścianach zewnętrznych dostrzec można herb rodu von Niebelschütz.

Pełna historia rodu von Niebelschütz oraz wykaz 18 kolejnych właścicieli rycerskiego majątku w opracowaniu.

Od Nicolasa I der Treue (1270 - 1357) doradcy księcia świdnicko - jaworskiego Bolka I do Ernsta Nicolausa Reinholda (1887 - 1961), podwładnego admirała Wilhelma Canarisa (szefa Abwery organu wywiadu i kontrwywiadu dowództwa niemieckich sił zbrojnych).


 

Harald von Niebelschütz (syn ostatniego właściciela majątku) podczas odwiedzin w Glinicy i Jakubowie - kwiecień 2009 rok.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl