Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Golkowice - powiat głogowski

vor 1945 Eberwald früher Golkowitz - Kreis Glogau

 

 

           

Nikłe pozostałości pałacu w Golkowicach. Przez wieki stanowił siedzibę rodów: von Osterberg, von der Goltz, von Czettritz, von Kesslitz, von Zakrzewski.

           

Pozostałość zabudowy gospodarczej dawnego majątku.

         

Pozostałość parku w na tyłach ruin pałacu.

   

Kiedyś główna droga do pałacu.


     

           

Zapomniany i zdewastowany cmentarz wśród pól.


 

Fundamenty byłej restauracji w drodze na nieczynną przeprawę promową oraz dom w miejscowości.


       

Św. Jan Nepomucen z zastępczą ale trwałą już głową Chrystusa Króla. Barokowa figura z XVIII wieku.


Historia zmienna jest i to co było ważne kiedyś, dziś niewiele już znaczy. Bo Golkowice to prężna w przeszłości miejscowość, strzegąca przeprawy promowej na Odrze. Stara posiadłość rycerska z funkcjonującą do końca XVIII wieku komorą celną na trakcie handlowym ze Śląska do Rzeczypospolitej. Współcześnie w wiosce pozostało już tylko kilka domów a pozostałością przeprawy jest już tyko kamienna droga prowadząca do rzeki. Czy i jej nie można rozebrać?.

       


Sammlung Duncker

GOLLGOWITZ
PROVINZ SCHLESIEN - REGIERUNGS - BEZIRK LIEGNITZ - KREIS GLOGAU


Das Rittergut Gollgowitz liegt am linken Oderufer im sogenannten schwarzen Winkel des Glogauer Kreises in Schlesien. Dasselbe besass, soweit die ältesten Nachrichten reichen, bis zum Jahre 1695 Daniel von Osterberg. Sein Nachfolger, Max von Kesslitz, verkaufte es an Baron von Czettritz; von diesem ging es durch Kauf an den dänischen Generallieutenant von der Goltz über und am 7. Dezember 1798 kaufte es von letzterem der Königliche Salzdirector Georg Müller. Seit dieser Zeit ist es nicht mehr aus der Familie gekommen. Im Jahre 1830 ging Gollgowitz durch Erbgang in die Hände seines Sohnes Albert Müller über und seit dem Jahre 1856 besitzt es dessen Sohn Georg Müller.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                 


Rittergut Labüssow - majątek Łabiszewo pow. słupski. Na zdjęciu Frau von Steegen z rodziną na tle pałacu należącego wcześniej do rodu von Zakrzewski. Z tego to "gniazda" pochodził odłam rodziny von Zakrzewski osiadły w Gołkowicach.

       

Po pałacu w Łabiszewie pow. słupski pozostały tylko ruiny. Na pierwszym zdjęciu schody na tle których zostało zrobione archiwalne zdjęcie. Zabudowa gospodarcza majątku także popada w ruinę.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl