Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Góra św. Anny - powiat głogowski

vor 1945 Annaberg - Kreis Glogau

 

           

Na malowniczym zalesionym wzgórzu (ukryta wśród drzew, latem niewidoczna) usytuowana jest kaplica p.w. św. Anny. Droga do niej prowadzi schodkami i stromą ścieżką. Pierwszy raz wymieniona była w dokumentach w 1514 roku. Obecny budynek zawdzięcza swój wygląd właścicielowi Kromolina, którym był hrabia Johann Christoph von Churschwandt. W 1716 roku rozpoczął on budowę murowanej kaplicy na miejscu poprzedniej drewnianej. W 1740 roku otrzymała ona dziedziniec, otoczony półkolistymi arkadami, co utworzyło rodzaj atrium. Jest to kaplica pątnicza dla pielgrzymów. O datach jej renowacji świadczą napisy na tylnej części ołtarza – 1796, 1881 i 1882. Wyposażenie wnętrza jest utrzymane w stylu barokowym. Przed kaplicą stoi figura św. Jana Nepomucena.
K
aplicy nie oszczędziły działania wojenne w 1945 roku – jako że stanowiła ona dogodny punkt obserwacyjny i orientacyjny. Dziś w odbudowanej w latach powojennych raz do roku w niedzielę po św. Annie ( po 26 lipca ) odbywa się poświęcenie zgromadzonych tam na ta okazję samochodów.

   

     

Przed kaplicą usytuowana jest figura św. Jana Nepomucena z napisami na cokole.

         

Kolejne etapy dojścia do kaplicy.

           

Kaplica p.w. św. Anny.


     

Tablica u podnóża kaplicy NORDIC PARK DALKÓW, piwnica przedwojennego domu pielgrzyma, droga w rezerwacie i zbliżenie dowodzące jej pierwotne wybrukowanie.


       

       

W pobliżu Góry św. Anny znajduje się rezerwat przyrody „Wąwozy Annabrzeskie”. Bardzo ciekawy pod względem florystycznym i krajobrazowym o powierzchni 55,83 ha. Jest to urozmaicona wąwozami zalesiona powierzchnia o różnicach wysokości dochodzących do 50 metrów. Na najwyższym ze wzgórz znajduje się doskonały punkt widokowy. Umiejscowiono tam solidną, drewnianą wieżę widokową.

           

           


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl