Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Jaczów - powiat głogowski

vor 1945 Friedenshagen früher Jätschau - Kreis Glogau

 

                    

Kościół p.w. Apostołów Szymona i Tadeusz Judy jest jednym z najstarszych zabytków na Ziemi Głogowskiej. Po raz pierwszy został wymieniony w dokumentach w 1201 roku. W obecnej formie pochodzi z XVI wieku, kiedy to dokonano jego znacznej przebudowy. Murowany z cegły. Z pierwszego założenia zachowała się północna ściana od łuku tęczowego do wieży z zamurowanym portalem. Obecnie jest to jednonawowa oszkarpowana budowla ze sklepieniami o układzie krzyżowo-żebrowym w prezbiterium i sieciowym w nawie. Z późnego średniowiecza pochodzi kruchta dostawiona do południowej ściany nawy, z ozdobnym szczytem, który kiedyś zawierał gotyckie rzeźby we wnękach. W czasach nowożytnych do prezbiterium dostawiono zakrystię. Wyposażenie wnętrza jest przede wszystkim późnobarokowe z XVIII wieku. Z pierwotnego romańskiego kościoła przetrwała kamienna chrzcielnica z XII wieku, wykonana z piaskowca. Trzy najwartościowsze gotyckie rzeźby z kamienia, umieszczone były kiedyś w szczycie kruchty południowej i datowane  na XV wiek. Przedstawiają św. Wawrzyńca, św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigę. Ambona pochodzi z 1734 roku. Obok kościoła stoi figura św. Jana Nepomucena datowana na 1729 rok.

                

Płyty ulokowane w ścianie kościoła.

      

Wykonana z piaskowca kamienna chrzcielnica pochodzi prawdopodobnie z XIII wieku.

      

Wnętrze kościoła współcześnie oraz na archiwalnym zdjęciu oraz kruchta  z ozdobnym, rozczłonkowanym szczytem, z nieobecnymi już gotyckimi rzeźbami we wnękach przedstawiającymi kiedyś św. Wawrzyńca, św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigę.


   

Na wschód od kościoła przy murze cmentarnym zlokalizowane jest mauzoleum pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku. Prostokątne, zbudowane z cegieł, otynkowane. Brak elementów nagrobnych w złym stanie technicznym.


We wnęce muru cmentarnego okalającego kościół umieszczono krzyż pokutny z 1604 roku.


          

Na podstawie na której jest obecnie głaz z płytą o treści religijnej stał kiedyś pomnik upamiętniający żołnierzy poległych na frontach I wojny światowej.


       

Plebania w pobliżu kościoła.


 Dawna szkoła w sąsiedztwie kościoła.


       

Dawny dwór w Jaczewie - współcześnie oraz na archiwalnej fotografii.


                       

Widok na kościół, jeden z domów w miejscowości oraz św. Jan Nepomucen.


   

Zabudowa miejscowości oraz polna kapliczka.


                       

                   

Współczesny cmentarz ulokowano obok starego, niemieckich mieszkańców miejscowości.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       


           

Zdjęcia pochodzą z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger. Na ostatnim uczniowie szkoły w roku 1932.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl