Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kamiona - powiat głogowski

vor 1945 Ziebern - Kreis Glogau

 

           

           

Klasycystyczny pałac z XVII wieku, pierwotnie barokowy, zbudowany dla rodziny von Mutschelnitz. Przebudowy na początku XVIII wieku dokonano dla rodu von Trach a w pierwszej połowie XIX wieku dla rodziny von Bail. Murowany z cegły na rozczłonkowanym czworobocznym rzucie, dwukondygnacyjny, nakryty dachami łamanymi i dwuspadowymi. Wejście główne akcentują dwubiegowe schody z kamienną bardzo zniszczoną już rzeźbioną balustradą. Wnętrza dwu i trzytraktowe zachowały kolumnowe piece, stolarkę i okucia z epoki klasycyzmu. Inni poza wymienionymi właściciele pałacu to ród: von Trach, von Reisewitz, von Kottulinsky, von Vitzthum.

   

Wejście do pałacu zdobi kartusz herbowy rodu von Trach oraz zegar i kalendarz.

      

           

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

Fragment parku w sąsiedztwie pałacu.


Kamiona miała kiedyś swój kościół. Zbudowany w XV wieku, przebudowany został w 1570 roku. Zniszczony został podczas wojny trzydziestoletniej 1618 - 1648. Przez wiele lat pozostawał w ruinie, gdyż w takim stanie wymieniają go kroniki wizytacyjne w 1670 i jeszcze w 1693 roku. Na przełomie XVII i XVIII wieku patronat nad kościołem (po dominikanach z Głogowa, którzy sprawując opiekę nie doprowadzili do jego odbudowy), obejmuje baronowa Helena von Reiswitz (Reisewitz) z domu Muslitz właścicielka miejscowych dóbr. Świątynia zostaje odnowiona, naprawiono walące się już sklepienia i ściany. Sporządzono nowy ołtarz, przedstawiający Ostatnią Wieczerzę. Pod koniec XVIII wieku kościół kolejny raz popada w ruinę z której się już nie podnosi. Usytuowany był na terenie zachowanego jeszcze cmentarza a jego pozostałością dziś jest popadająca w ruinę kaplica grobowa.

         

Stary cmentarz w Kamionej - 2010 rok.

             

Cmentarz 2016 rok.


Puste miejsce po rozebranej w latach powojennych gospodzie.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Hieronim Bonaparte - najmłodszy brat Napoleona, król Westfalii - gość w pałacu w Kamionej.

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl