Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kłoda - powiat głogowski

vor 1945 Kladau - Kreis Glogau


       

Kościół p.w. św. Bartłomieja jest jednym z najstarszych kościołów na Ziemi Głogowskiej. Gotycki, zbudowany z kamienia polnego i cegły przed 1366 rokiem, kiedy to wymieniono go po raz pierwszy. Przebudowany w 1587 roku z inicjatywy protestanta Joachima von Berge. Kruchta i zakrystia pochodzą z 2 połowy XIX wieku. Jedyną nawę, zakończoną kwadratowym prezbiterium, przekrywa sklepienie krzyżowo – żebrowe. W ścianie bocznej zakrystii tkwią dwa krzyże pokutne – pamiątki śląskiego średniowiecznego prawodawstwa karnego. W myśl jego postanowień skazany zabójca musiał m.in. własnoręcznie wykuć krzyż z jednego bloku skalnego. W wyposażeniu gotycka, kamienna chrzcielnica z XIV wieku, barokowy chór, rokokowa ambona. W latach 1530 - 1653 kościół był użytkowany przez ewangelików.

       

Pomniki nagrobne oraz płyty wmurowane w ścianę kościoła.

     

Kapliczki we wnękach podpór naroży kościoła.

 

Krzyże pokutne wmurowane w ścianę świątyni.

   

Okno oraz zamurowane drzwi i okno.

 

Puste miejsce okalające kościół to miejsce po cmentarzu niemieckich katolickich mieszkańców Kłody sprzed 1945 roku.

         

Dzwonnica w sąsiedztwie kościoła oraz wiszący w jej wnętrzu stary dzwon.


 

Zabudowa miejscowości.


           

Odnowiony dom w Kłodzie (stara sprzed 1945 roku plebania), dawna szkoła, pozostałość pomnika poległych żołnierzy (widoczny na archiwalnym zdjęciu) oraz pusty plac w centrum miejscowości pozbawiony zabudowy a w 2010 roku zagospodarowany jako plac zabaw.

  


 

Współczesny cmentarz ulokowany jest na miejscu starego, niemieckich ewangelickich mieszkańców Kłody sprzed 1945 roku. Na drugim zdjęciu jedyny znaleziony fragment starego pomnika nagrobnego.

              

                               

Kościół p.w. św. Bartłomieja, drewniana dzwonnica, płyty nagrobne oraz krzyże pokutne wmurowane w ścianę świątyni.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

              


Hermann Hoffmann - Die katolischen Kirchen des Landkreises Glogau

Die Bartholomäuskirche in Kladau

Die Pfarrkirche wird 1366 zum ersten Male erwähnt. Die heutige Kirche, dem Ausgang des Mittelalters entstammend, ist ein Ziegelbau, der an den Oberteilen Feldsteine zeigt. Nordöstlich wurde später eine Sakristei angebaut, hier sind zwei alte Sühnekreuze aus Stein in die Ziegelwand eingemauert.
An der Ostseite zwei Pfarrergräber: das des früheren Saganer regulierten Augustiner-Chorherrn und Pfarrers von Kladau Karl Ritter, geboren am 1. 1. 1776, gestorben 7. 10. 1838, und das des Pfarrers von Kladau, Herrndorf und Ziebern Karl Schöppke, geboren am 17. 4. 1827 in Strehlen, gestorben in Kladau 26. 9. 1894 in Kladau.
Die Kirche hat einen modernen Hochaltar mit einem Gemälde der Kreuzigung Christi, eine Kanzel aus der Barockzeit mit einer Darstellung des Weltheilands und einen Taufstein aus der Reformation, der noch zum Untertauchen der Kinder bei der Taufe eingerichtet ist, und auf dessen Deckel die Taufe Jesu in Holz geschnitzt dargestellt ist.
Der Glockenturm aus Holz steht abseits im Südosten der Kirche. Die einzige Glocke trägt die Inschrift: „S(anta) Dei Genetrix Virgo, ora pro nobis.“ (Heilige, Gottesgebärerin, bitte für uns). „In honorem B(eatae) M(ariae) V(irginis), D. G. Ao) Pfeiffer Parocho Cladensi fudit me Ludovicus Günter Gnadenbergensis, Anno Domini MDCCCLII. (zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria, als August Pfeiffer Pfarrer von Kladau war, goss mich Ludwig Günter aus Gnadenberg im Jahre es Herrn 1852).

Kościół św. Bartłomieja w Kłodzie

Kościół parafialny jest wzmiankowany po raz pierwszy w 1366 roku. Obecny kościół pochodzi z końca średniowiecza, i jest wykonany z cegły, który w zakończeniach u góry wykonany z kamieni polnych. Po stronie północno-wschodniej została w późniejszym czasie dobudowana zakrystia, gdzie w ścianę wmurowane dwa stare kamienne krzyże pokutne.
Po stronie wschodniej znajdują się dwa groby księży: grób dawnego członka zakonu św. Augustyna i proboszcza w Kladau (Kłodzie) Karla Rittera, ur. 1. 1. 1776, zmarł 7. 10. 1838, oraz księdza i proboszcza w Kladau (Kłodzie), Herrndorff (Żukowicach), i Ziebern (Kamiona) Karla Schöppke, ur. 17. 4. 1827 w Strehlen (Strzelinie), zmarł 26. 9. 1894 w Kladau (Kłodzie).
Wewnątrz kościoła znajduje się współczesny ołtarz główny z obrazem ukazujący ukrzyżowanie Chrystusa, ambona z okresu baroku z obrazem pokazujący Chrystusa władcy świata, chrzcielnica z okresu reformacji, która przystosowana jest do zupełnego zanurzania dziecka podczas udzielania św. chrztu, zamknięta przykryciem mające rzeźbione figury z drewna ukazujące chrzest Jezusa.
Dzwonnica z drewna stoi w oddaleniu od kościoła po południowo-wschodniej stronie kościoła. Jedyny dzwon nosi napis: „S(anta) Dei Genetrix Virgo, ora pro nobis.“ (Święta, Boga rodzicielko, módl się za nami), oraz: „In honorem B(eatae) M(ariae) V(irginis), D. G. Ao) Pfeiffer Parocho Cladensi fudit me Ludovicus Günter Gnadenbergensis, Anno Domini MDCCCLII.” (Na cześć przenajświętszej dziewicy Marii, gdy August Pfeiffer był proboszczem Kladau, zostałem odlany przez Ludwiga Güntera z Gnadenbergu w roku pańskim 1852).
Od roku 1947 Kłoda i Żukowice obsługuje ksiądz z Kurowa Wielkiego (info - H-J. B).

(Tłumaczenie na język polski – Hans-Joachim Breske) Bremen, dnia 6 styczeń 2012


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl