Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kotla - powiat głogowski

vor 1945 Kuttlau - Kreis Glogau

 

     

Pałac został wzniesiony z inicjatywy Johanna von Müllenau w drugiej połowie XVII wieku. Na początku XVIII wieku przechodzi w posiadanie rodziny Goltz a w latach 1770 – 1842 jest w rękach księcia Carolath – Bauthen. W późniejszym okresie jest rezydencją braci Frank – Lindheim i Adeli Carstejn. Od 1917 roku pałac wraz z majątkiem przechodzi na własność państwa. Murowany, trzykondygnacyjny założony na planie prostokąta. Na parterze znajduje się sklepiona sala z bogatymi stiukami, datowanymi na okres budowy. Natomiast w elewacji północnej wyróżnia się obfitością dekoracji, barokowy portal z kartuszem pochodzący również z tego okresu. Modernizacji pałacu w stylu neogotyku dokonano w połowie XIX wieku. Polegała ona głównie na unowocześnieniu elewacji ogrodowej. Interesujący jest park, (o powierzchni 4,2 ha.) pomimo wielu ubytków w drzewostanie i ogólnego zaniedbania. Rosną w nim piękne okazy lip drobnolistnych, topoli białych, grabów pospolitych, kasztanowców i inne. 

             

Główna brama wjazdowa do majątku oraz jego zabudowa mieszkalno - gospodarcza.

     

Domy mieszkalne dawnych pracowników majątku.


           

Mittelhof - czyli pozostałość dawnego majątku w środkowej części Kotli.


              

Oberhof - pozostałość dawnego majątku w górnej części Kotli.


         

       

Kościół p.w. św. Marcina pochodzi z przed 1318 roku, kiedy to został wymieniony po raz pierwszy. Pierwotny gotycki budynek spłonął w 1731 roku. Odbudowy z wykorzystaniem murów poprzedniego dokonano w 1748 roku w stylu późnobarokowym. Kolejna przebudowa nastąpiła w 1760 roku po spaleniu kościoła przez Rosjan i w okresie 1884 - 1889. Świątynię powiększono na początku XX wieku o nawy boczne. Nawa główna o sklepieniu żaglastym kryje bogate wyposażenie barokowe jak ołtarz główny i ambonę.

     

Wjazd na teren przykościelny oraz plebania na ostatniej fotografii.

       

W przykościelny mur wmurowany jest krzyż pokutny - pamiątka dawnej jurysdykcji.

     

Krzyż milenijny oraz jego stare ogrodzenie.


W latach 1825 - 1826 wybudowano w Kotli kościół dla ewangelików. Była to budowla założona na rzucie prostokąta murowana z cegły otynkowana. Kwadratowa wysoką wieżę z zegarem dostawiono w 1913 roku. Po zakończeniu działań wojennych i opuszczeniu wioski przez jej niemieckich mieszkańców brak wyznawców protestantyzmu spowodował systematyczne rozkradanie świątyni z wyposażenia. Ten powolny proces trwał przez wiele lat, aż ostatecznie będący już w stanie ruiny kościół ostatecznie wysadzono w powietrze 6 marca 1961 roku.

Dawna ewangelicka plebania.


     

             

Cmentarz w Kotli z elementami niemieckich nagrobków.


             

Do cmentarza katolickiego przylegał kiedyś cmentarz ewangelickich mieszkańców miejscowości. Nieliczne ocalałe elementy nagrobne zostały wyeksponowane w 2007 roku. Część zniszczonych nagrobków zamurowano w betonowej trybunie, która została rozebrana w 2014 roku.     

Zagospodarowany na cele mieszkalne nieczynny dworzec kolejowy w Kotli. Na ostatnim zdjęciu miejsce po torowisku.


Stary młyn przy drodze na Grochowice.


       

Stara cegielnia, budynek poczty (także przed 1945 rokiem) oraz domy w miejscowości.


           

Budynek dawnej szkoły katolickiej.


               

Panoramy Kotli.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                 

              

              


     

 Zdjęcia pochodzą z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.


Sammlung Duncker

KUTTLAU
PROVINZ SCHLESIEN - REGIERUNGS - BEZIRK LIEGNITZ - KREIS GLOGAU


In der Mitte des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts war Freiherr von Müllenau Besitzer von Kuttlau. Ihm folgte als solcher (aus weichein Rechtstitel, ist unbekannt) die Familie von der Goltz und zwar durch Erbvergleich vom Jahre 1750/51 die Gebrüder Freiherrn von der Goltz; ihnen — durch Vertrag vom Jahre 1768 — ihr Bruder, der Königliche Obrist und Flügeladjutant Freiherr von der Goltz. Durch Kauf vom 22. Juni 1775 erwarb Carl Fürst zu Carolath - Beuthen den Besitz von Kuttlau, dem Heinrich Carl Erdmann Fürst zu Carolath durch Erbvergleich vom 18. Juni 1791 und endlich 1817 Heinrich Carl Wilhelm Fürst zu Carolath als Erbe folgte. Der Letztgenannte verkaufte im Vereine mit seiner Gemahlin Adelheid, geborene Gräfin Pappenheim, das Rittergut Kuttlau im Jahre 1842 an die Gebrüder Robert und Friedrich Lindheim, damals auf Lessen, Kreis Grünberg, und der noch lebende der letztgenannten Besitzer, der Königliche Oekonomie-Rath Friedrich Lindheim überliess dasselbe durch Kaufvertrag vom 17. Juni 1863 an seine Neffen F. und R. Franck-Lindheim.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl