Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kotowice - powiat głogowski

vor 1945 Niederfähreichen (Nieder Fähreichen) früher Kottwitz - Kreis Glogau

 

                   

Popadający w ruinę klasycystyczny pałac z początku XIX wieku. Powstał zapewne na miejscu poprzedniego, gdyż Kotowice to stara wieś o rycerskim rodowodzie. Pałac stanowił między innymi siedzibę rodu von Westernhagen.

                       

Zdewastowane wnętrze pałacu.


       

Wjazd do miejscowości, dawna szkoła oraz zabudowa w centrum.


           

           

           

W pobliżu Kotowic znajduje się stary zniszczony cmentarz byłych - sprzed 1945 roku mieszkańców tej miejscowości.


       

     

Pałac - wiosna 2014 rok.

       

Wnętrze obiektu - 2014 rok.

             

Nikłe pozostałości dawnej zabudowy gospodarczej.

     

Transformator obok pozostałości bramy wjazdowej do danego majątku oraz pozostałość parku.


Autor fotografii - Jan Taras.


     

Zniszczone schrony bojowe w okolicach Kotowic. Jedne z wielu pozostałości systemu Pozycji Środkowej Odry - Oderstellung. Numery schronów w kolejności od lewej strony 339 - 343 - 344.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

     

Zdjęcie uczniów klasy szkolnej z roku 1936 (nauczyciel Planz) oraz nauczyciel Klause z podopiecznymi w roku 1932. Zdjęcia pochodzą z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl