Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Leszkowice - powiat głogowski

vor 1945 Oberfähreichen (Ober Fähreichen) früher Leschkowitz - Kreis Glogau

 

       

         

Barokowy pałac z połowy XVII wieku. Zbudowany dla rycerskiego rodu von Niebelschütz. Olbrzymie tereny należące do tej rodziny i innych kolejnych właścicieli Leszkowic, leżące na terenach lewobrzeżnej Doliny Odry zostały zmeliorowane. Swoisty mikroklimat charakteryzujący się długim okresem wegetacyjnym, stosunkowo krótką i łagodną zimą, wczesną wiosną i suchą jesienią, sprawił, że wykorzystano te warunki do olbrzymiej uprawy roślinnej i hodowli zwierzęcej. Zachowana infrastruktura hydrotechniczna spowodowała, że tuż po II wojnie światowej powstał w Leszkowicach Instytut Melioracji i Użytków Zielonych RZB Leszkowice, który to funkcjonował do 14.07.1976 roku, kiedy to na podstawie zarządzenia Ministra Rolnictwa powołano Warzywniczy Zakład Doświadczalny podległy Instytutowi Warzywnictwa w Skierniewicach. Zakład, który dziś już nie funkcjonuje, prowadził przez wiele lat poza działalnością gospodarczo-produkcyjną, działalność doświadczalną i wdrożeniowo-upowszechnieniową.

 

Wnętrze pałacu - 2003 rok.

     

       

       

         

         

           

             

Zabudowa gospodarcza majątku pochodzi z przełom XIX i XX wieku. Zdjęcia wykonano wiosną 2014 roku.

     

Fragment zachowanego parku.

 

Wyschnięte niecki po stawach.

       

Główna droga dojazdowa do pałacu.

   

Pozostałość fosy.


 

Budynek w miejscowości oraz krzyż przy drodze prowadzącej do dawnej przeprawy promowej.


         

Miejsce po przeprawie promowej, która funkcjonowała w tym miejscu jeszcze w pierwszych latach powojennych.


Budynek dawnej przepompowni z około 1920 roku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

  


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl