Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Maniów - powiat głogowski

vor 1945 Mahnau - Kreis Glogau

 

       

Ten barokowy dwór (Altes Schloss)) z około połowy XVIII wieku był jeszcze użytkowany do połowy lat 90 - tych XX wieku. Obecnie już nie istnieje. Został ostatecznie rozebrany w 2011 roku.

           

Pusty plac po rozebranym dworze.

   

Zdjęcia porównawcze.

   

                       

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku. Na częściowo zachowanych jeszcze zabudowaniach gospodarczych widnieje napis upamiętniający właścicieli z końca XIX wieku  HvCLeve  1891. Ród von Cleve posiadał także folwark w Przysiecznej - niem. Anersdorf. Poprzedni właściciele majątku w Maniowie to m.in: von Dieckmann, von Borwitz, von Köckritz, von Mutius.


               

Droga prowadząca do dawnego pałacu (Neues Schloss)  i porośnięte drzewami miejsce po rozebranym pałacu. Pałac wybudowany na początku XIX wieku, stał jeszcze do 1965 roku. Dziś z sukcesywnie rozbieranego obiektu pozostała tylko jedna piwnica zachowana tylko dlatego iż była użytkowana do początku XXI wieku. Obecnie opuszczona.

           

Dawny park przypałacowy.


           

Wjazd od strony miejscowości Jerzmanowa z widokiem na dawny park. Krzyż oraz zabudowa miejscowości.


Droga do tzw. Maniowa Górnego. Taki podział na część Dolną i Górną funkcjonowała do 1945 roku.


                       

                       

               

Zdewastowany cmentarz niemieckich mieszkańców miejscowości. Zlokalizowany jest na wzniesieniu w lesie po prawej stronie drogi prowadzącej do dawnego Maniowa Górnego.

                       

                   

Po przeciwnej stronie drogi i visa vi cmentarza mamy kolejne wzniesienie na którym dostrzec można nikłe już ślady XIX  - to wiecznego cmentarza rodowego właścicieli majątku w Maniowie - rodziny Reinecke.

   

Zachowana płyta nagrobna właściciela majątku w Maniowie - Stephan Reinecke. Druga płyta została niestety zniszczona. Prawdopodobnie należała do żony Stephana, która po jego śmierci w 1856 roku była jedyną właścicielką majątku.


   

 Widok na miejscowość.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           

Tak zwany nowy  i stary zamek czyli nieistniejący pałac i popadający w ruinę dwór na archiwalnych fotografiach i widokówkach.

       

Przedstawiciel rodu von Mutius jako jeden z gości w zamku Książ.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl