Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Mileszyn - powiat głogowski

vor 1945 Milchau - Kreis Glogau

 

     

          

Ruina pałacu z początku XIX wieku, użytkowanego jeszcze długo w latach powojennych. W pobliżu zabudowania gospodarczo - mieszkalne z przełomu XIX i XX wieku.

             

       

            

            


         

Wjazd do miejscowości i jej zabudowa.


         

Stary dąb o wysokości około 20 metrów. 2,5 metra od gruntu dzieli się na dwa grube konary, które następnie tworzą zwartą i zdrową koronę. Ten najgrubszy dąb w powiecie głogowskim ma obwód 657 cm i rośnie przy mało uczęszczanej żużlowej drodze łączącej Mileszyn i Wietszyce.


       

Obok dębu zabudowania mieszkalno - gospodarcze z końca XIX wieku dawny Vorwerk Eichhof.


 

Dzwon obserwacyjny pochodzący z jednego ze schronów Pozycji Środkowej Odry z okolic Mileszyna. Autorem fotografii jest Marek Górczak. Dzwon obecnie uważa się za zaginiony.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl