Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Nielubia - powiat głogowski

vor 1945 Nilbau - Kreis Glogau

 

         

Kościół p.w. św. Michała Archanioła. Wzmiankowany jest już w 1323 roku. W XV wieku powiększony został o wieżę i zakrystię. Murowany z kamienia polnego i cegły, wieża i szczyt wschodni z cegły. Jednonawowy z prostokątnym prezbiterium i wieżą od zachodu. Przy prezbiterium od północy zakrystia. Prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo – żebrowym (z 1711 roku), nawa kolebkowym. Zachowane gotyckie ostrołukowe portale w ścianie zachodniej wieży i w przejściu z kruchty pod wieżą do nawy. Wschodni szczyt prezbiterium bogato zdobiony blendami i sterczynami. Wystrój wnętrza późnobarokowy z XVIII wieku.

       

     

Pozostałość cmentarza otaczającego kościół.

Brama w okalającym kościół kamiennym murze.


        

Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.  Poewangelicki, pochodzi z 1864 roku, kiedy rozpoczęto jego budowę. Uroczyste poświęcenie odbyło się 17 maja 1866 roku. Neogotycki ze strzelistą wieżą.

   


   

Pozostałość pomnika usytuowanego obok kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Pomnik ufundował w 1866 roku Adolph Albrecht Hugo von Selchow landrat (starosta) Kreis Glogau (powiatu głogowskiego). Od 1866 był on cywilnym komisarzem Śląska. Jego związek z Nielubią nie jest dotychczas dokładnie rozpoznany. Pomnik w latach 20 - tych XX wieku poświęcono także poległym na frontach I wojny światowej żołnierzom - mieszkańca Nielubi. Mieł więc znaczenie religijno - pamiątkowe.

   

Wiosną 2011 roku na cokole pomnika stanęła figura Papieża Jana Pawła II (!?).


          

Nieczynny już dworzec kolejowy w Nielubi.


  

Pozostałości dawnej mleczarni w Nielubi.


           

 

Zabudowa wioski.


  

Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi oraz droga polna w okolicach miejscowości.   

Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz jego wnętrze i kościół p.w. św. Michała Archanioła.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

            

           

     


 

  

Uczniowie rocznika 1919/20/21 oraz kantor Baumann na pierwszym zdjęciu oraz rocznik 1923/24/25 i nauczyciele Wilhelm Zwahr i Rudolf Berndt. Zdjęcia pochodzą z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl