Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Nosocice - część miasta Głogów

vor 1945 Urstetten früher Nosswitz - Kreis Glogau

 

                       

                       

       

To była kiedyś cukrownia "Głogów".

   


               

Domy w pobliżu byłej cukrowni.


                   

                       

Ciekawy choć zniszczony dom w Nosocicach, budynek byłej szkoły - obecnie świetlica oraz stare domy w miejscowości. Na ostatniej fotografii - dawna gospoda.


                       

Kapliczka z 1889 roku oraz inne w miejscowości.


Komin jest pozostałością zakładu przemysłowego sprzed 1945 roku.


               

Stary drewniany krucyfiks. Na prawo od niego znajduje się wjazd do dawnego folwarku natomiast po jego lewej stronie rozebrano w latach 60 - tych XX wieku budynek dawnej sprzed 1945 roku gospody. Obecnie w tym miejscu stoi nowy dom mieszkalny.

       

Kapliczka oraz zabudowane miejsce (na ostatniej fotografii) po dawnym majątku w Nosocicach.


Kamień upamiętniający setną rocznicę ustanowienia najwyższego niemieckiego odznaczenia wojskowego - Żelaznego Krzyża 10 marca 1813 roku. Wyryte daty 1813 - 1913.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

      

           


   

Uczniowie klasy 4a z 1940 roku oraz konfirmacja rok 1936. Zdjęcia pochodzą z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl