Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Obora (nie istnieje) - część miasta Głogów

vor 1945 Oberau (Glogau - Oberau) - Kreis Glogau

 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       

                       

Po widocznych na archiwalnych widokówkach budowlach, pozostał już tylko niewielki ślad w postaci gruzu.

   

Tak wygląda dokładnie miejsce po obiektach ze starych zdjęć.


   

Droga do dawnej Obory (za budynkiem siedziby firmy PWiK w Głogowie) oraz droga od Obory prowadząca na teren dawnego poligonu.


       

Tereny po dawnym powojennym poligonie - gruzy po obiektach oraz strzelnica.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl