Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Pęcław - powiat głogowski

vor 1945 Putschlau - Kreis Glogau

 

Pęcław to duża wieś gminna. Nie zachował się tu niestety duży barokowy pałac z końca XVIII wieku, stojący jeszcze do lat 70 - tych XX wieku. Dokładne miejsce po pałacu uwidacznia powyższe zdjęcie.

Archiwalna fotografia pałacu pochodzi ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy.

           

Z dawnego folwarku Gut Oberhof pozostał tylko jeden budynek mieszkalny.


  

Folwark Niederhof został w latach powojennych całkowicie rozebrany. Obecnie na jego miejscu znajdują się boiska sportowe.


     

Urząd Gminy w Pęcławiu.

       

Wjazd do miejscowości, krzyż w centrum oraz kilka budynków.


   

Przy drodze do Czerńczyc tzw. zabudowania osadników, dawne niemieckie Marienhof.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Browar w Pęcławiu przed wybuchem II wojny światowej.

         


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl