Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Piersna - powiat głogowski

vor 1945 Pürschen - Kreis Glogau

 

         

   

Kościół p.w. Nawiedzenia Matki Boskiej po raz pierwszy został wymieniony w 1259 roku. Dzisiejsza jego forma reprezentuje styl gotycki i pochodzi z XV wieku. 13 listopada 1635 roku został spalony w wyniku ostrzału w trakcie działań wojny trzydziestoletniej 1618 - 1648. Po pożarze został dobudowany w 1654 roku. Zakrystia pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Jedyna oszkarpowana nawa przykryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami. Bogate wyposażenie wnętrza – późnobarokowe z XVII wieku i rokokowe z drugiej połowy XVIII wieku. W ołtarzu głównym gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1400 roku. Przez okres około 100 lat kościół był użytkowany przez ewangelików - do 22 stycznia 1654 roku. Interesujące renesansowe i barokowe płyty nagrobne wmurowane w ściany zewnętrzne kościoła, w tym dobrze zachowane całopostaciowe rycerzy.

         

           

         

Epitafia i płyty nagrobne na ścianach zewnętrznych kościoła.

              

Brama na teren przykościelny, fragment muru i ogrodzenia kościoła, wejścia do świątyni oraz dawna plebania.

         

Kapliczki.

 

Wnęki w ścianach świątyni.


Autor fotografii - Jan Taras.


Obok kościoła stał jeszcze w 2004 roku mocno zniszczony budynek starego zajazdu z I połowy XIX wieku.

   

2014 rok - budynek zajazd już nie istnieje.


       

Miejsce po zniszczonym dworze w Piersnej oraz budynek na archiwalnym wizerunku.

             

Po dawnym majątku pozostał jedynie budynek mieszkalny jego byłych pracowników.


   

Budynki zniszczonego folwarku przy drodze do Żabic - 2011 rok.

           

Folwark w trakcie rozbiórki - 2014 rok.


 

Przy drodze Piersna - Żabice znajdują się zabudowania dawnego folwarku z końca XIX wieku Igłowice, niemieckie Ilgowitz.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

  


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl