Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Potoczek - powiat głogowski

vor 1945 Töppendorf - Kreis Glogau

 

    

W miejscu tym znajdował się pałac o renesansowo - barokowej architekturze. Zbudowany z kamienia o drewnianych stropach i sklepieniach z cegły. Przebudowany został w II połowie XIX wieku. Spalony w 1945 roku, sukcesywnie później rozbierany. W 1959 roku zachował już tylko fragmenty murów.

             

Pozostałość fontanny i zabudowa gospodarcza dawnego majątku.

  

Co najmniej od 1876 roku dawne dobra szlacheckie posiadają status królewskiego fidelkomisu i są dzierżawione przez królewskiego urzędnika kameralnego o nazwisku Hempel. W następnych latach aż do 1938 roku majątek pozostawał w rękach kolejnych członków rodziny Hampel. Na niewielkim wzniesieniu odnaleźć można jeszcze zniszczony grobowiec Kurta Hampela 31.03.1873 - 13.08.1838.


     

Stary zniszczony cmentarz na wzgórzu.

   

           

"Pomnik poległych" - żołnierzy na frontach I wojny światowej pochodzących z Potoczka i okolicznych miejscowości.


     

Tablica informacyjna oraz dawna szkoła.


Poniżej tekst którego autorem jest Romuald Mariusz Łuczyński.

Rodzina von Haugwitz przybyła na Śląsk w 1289 r. z Miśni przez Łużyce. Jej pierwszym przedstawicielem był Rudiger de Hugewicz, który służył przy ks. Bolku I świdnicko-jaworskim i dzięki temu zgromadził dobra w tym właśnie księstwie. Rudiger miał braci Johanna i Merbota i wszyscy utworzyli trzy śląskie linie Haugwitzów. Najwyższe urzędy osiągnęli w księstwie ziębickim, ale najbardziej rozrodzoną była linia świdnicka Rudigera, od której z kolei wyszła linia kłodzka w połowie XIV w.

W XVIII w. kilku przedstawicieli rodziny von Haugwitz otrzymało tytuły arystokratyczne. 4 października 1723 r. bracia Georg Karl i Heinrich Wilhelm z Bielic otrzymali czeskie tytuły baronów, a 1 września 1733 r. pierwszy z nich, założyciel fideikomisu Krapkowice, podniesiony został do stanu hrabiowskiego. Karl Wilhelm, dziedzic czeskiego Námešt' nad Oslavou, został hrabią Rzeszy 7 grudnia 1779 r., Johann Wenzel Franz z Piszkowic w Kłodzkiem otrzymał pruski tytuł hrabiowski 21 stycznia 1780 r., a Christian Heinrich Curt 15 października 1786 r. Ten ostatni pełnił funkcję ministra stanu.

Z rodziną von Haugwitz związane są m.in. następujące majętności w Sudetach: zamek Grodno, gdzie w 1329 r. odnotowany był Kilian v. H. jako burgrabia, Kluczowa (ok. 1373 r.), Korytów (od 1787 r.), Książ (1503-1509), Hradisko (Kaltenstein) k. Žulovej w Jesionikach (pocz. XIV w.).
Według legendy rodzina otrzymała herb już w okresie, gdy plemiona Markomanów, napierały na północne prowincje rzymskie, czyli w II w. n.e. Ich rodowy herb wyobraża w polu czerwonym czarną baranią głowę ze złotymi rogami.

Ilustracja przedstawia herb Karla Wilhelma hr. von Haugwitz barona von Klein-Obisch (Obiszów Mały), nadany 7 grudnia 1779 r.

Romuald Mariusz Łuczyński

13 lipca 1742 roku Jerzy Karol von Haugwitz (1674 - 1745) utworzył ze swych olbrzymich majątków dwa majoraty. W skład jednego z nich wchodził: Potoczek, Obiszówek, Obiszów, Gaiki i Turów - wszystkie te miejscowości w okolicach Głogawa. Ostatnim przedstawicielem tej linii był Fryderyk Wilhelm von Haugwitz.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

        

Uczniowie szkoły z Gaików i Potoczka w roku 1932. Zdjęcie pochodzi z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl