Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Rapocin (częściowo nie istnieje) - powiat głogowski

vor 1945 Rabsen - Kreis Glogau

 

              

        

Kościół pw. św. Wawrzyńca to późnogotycka świątynia z 1297 roku. Razem z wioską do 1810 roku należał do klasztoru klarysek z Głogowa. W XIV i XV wieku oraz w latach 1712, 1791 i 1849 dokonywano jego przebudowy. Ten jednonawowy kościół z kwadratowym prezbiterium otoczony jest murem obwodowym z XVI wieku. Spalony został w czasie działań w wojennych w 1945 roku. Odbudowany w latach 1967-1968, służył do 1988 roku, kiedy to odprawiono ostatnią noworoczną mszę. Obok znajduje się kaplica Góry Oliwnej z XVIII wieku z zachowanymi na stropie polichromiami. Wysoki stopień skażenia środowiska naturalnego spowodowany sąsiedztwem Huty Miedzi Głogów doprowadził do wysiedlenia mieszkańców wioski (proces ten następował w drugiej połowie lat 80-tych ubiegłego stulecia). Kościół przestał pełnić swoją funkcję i stał się nie użytkowany. Dziś cały zespół, mimo zamurowania wszystkich wejść i okien w 1990 roku jest poddawany intensywnej eksploracji. W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem, płyty nagrobne wmurowane w ściany zewnętrzne kościoła, łącznie z płytą poświęconą żołnierzom z I wojny światowej, pochodzącym z Rapocina, wywiezino do Kolegiaty NMP w Głogowie, gdzie zostały wyeksponowane do oglądania. Stopień zniszczenia kościoła i kaplicy stanowi przykład „dbałości” o stan zachowania zabytków kultury materialnej.

           

Otoczenie kościoła.

  

Wnęki po wymontowanych płytach z muru kościelnego.

           

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem, płyty nagrobne wmurowane w ściany zewnętrzne kościoła, łącznie z płytą poświęconą żołnierzom z I wojny światowej, pochodzącym z Rapocina, wywieziono do Kolegiaty NMP w Głogowie, gdzie zostały wyeksponowane do oglądania.

           


        

     

Kaplica Góry Oliwnej pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Usytuowana jest na wschód od kościoła przy murze cmentarnym. Nie zachowały się żadne elementy nagrobne, nawet pod posadzką, którą latem w 2002 roku rozkuto. Ściany i sklepienie pokryte są wielopostaciową polichromią, która niszczeje na skutek nie zabezpieczenia kaplicy.


   

Majątek w Rapocinie przez wiele stuleci był własnością rodziny von Sydow i von Joeden. Ślad po folwarku i pałacu wyznacza zarastający już staw znajdujący się kiedyś w jego pobliżu.

   


     

Archiwalne fotografie ruin pałacu i kościoła (przed odbudową w 1968 roku) pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy. Autor Michałowski 1959.


Wnętrze kościoła przed 1945 rokiem.


       

Wnętrze kościoła - rok 2009.


                       

            

Wnętrze kaplicy Góry Oliwnej - rok 2009.


       

Droga w Rapocinie.


           

Dwa krzyże przy polnej drodze Rapocin - Sobczyce.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           

                 


           

Kościół i jego wnętrze. Ulica w Rapocinie i widok z wieży kościelnej. Pierwsza komunia (proboszcz Bauch) rok 1941 oraz zapisy dzieci do szkoły w Rapocinie w 1937 roku. Zdjęcia pochodzą z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl