Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Szczepów - powiat głogowski

vor 1945 Seppau - Kreis Glogau

 

       

Okazały pałac, zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku (prawdopodobnie na miejscu poprzedniego) dla rodu von Schlabrendorf, którzy przebywali w Szczepowie do 1945 roku. Wśród poprzednich właścicieli Szczepowa można wymienić Hansa Ebersbacha, ród von Glaubitz, von Schawerk, von Stoessel i von Maltzan. Tutaj zmarł w 1701 roku w dzień Trzech Króli w wieku 71 lat Franciszek Karol Bronne wicehrabia de Montague. Żołnierz w służbie armii cesarskiej, króla polskiego i elektora saskiego. Przedstawiciel szlachty angielskiej, generał pułków gwardyjskich, uczestnik odsieczy wiedeńskiej. Pałac, który został zmodernizowany w połowie XIX wieku posiada cechy baroku i późnego klasycyzmu. Murowany na planie prostokąta, piętrowy. Zniszczony w czasie II wojny światowej, wyremontowany został w 1965 roku z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Dziś w rękach prywatnych. W otoczeniu pałacu oficyny z XVIII wieku, przebudowane w następnym stuleciu, murowane, piętrowe, posiadające barokowe cechy. Wejście na przypałacowy dziedziniec odbywa się przez budynek bramny z końca XVIII wieku, ozdobiony kartuszem herbowym.  Na zapleczu pałacu park krajobrazowy (otoczony ceglanym murem) z elementami romantycznymi, powstały według projektu Eduarda Petzolda z 1863 roku. E. Petzold był także autorem projektu romantycznego parku w Sławie.
W bogatym drzewostanie o dużej różnorodności gatunkowej wyróżnić można:
- buki pospolite
- klony pospolite
- klony jawory
- lipy drobnolistne
- żywotniki zachodnie
- żywotniki olbrzymie
- platany klonolistne
- dęby szypułkowe
- klony srebrzyste
- cyprysniki
- jabłoń rajską
- trójglicznie
- orzech czarny
- kłęk kanadyjski
- jodłę nikko
- perełkowiec japoński i inne.

         

Budynek bramny i oficyny otaczające pałac.

   

Kartusz herbowy na bramie wjazdowej - herby rodów von Otterstadt i von Schlabrendorf. Anna Katherina z domu Otterstadt była żoną Ernesta Wilhelma von Schlabrendorf.

            

                 

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

      

Pozostałość jednej z bram prowadzącej od wschodu na teren parku.


   

W pobliżu, po przeciwnej stronie drogi na niewielkim wzniesieniu stoi kaplica grobowa rodu von Schlabrendorf zbudowana w latach 1794-1800. Klasycystyczne mauzoleum zaadoptowano dziś na kaplicę parafialną pw. Jezusa Miłosiernego. W sąsiedztwie potężne dęby oznaczone jako pomniki przyrody. Wiele z nich ścięto, więc to tylko pozostałość.

    

Zdewastowana krypta rodu rodu von Schlabrendorf w podziemiach obecnej kaplicy. Ród von Schlabrendorf to ostatni sprzed 1945 roku właściciele majątku w Szczepowie (od 1766 roku).

 

Droga do Kaplicy oraz jeden z dębów rosnących w pobliżu.


      

Wnętrze pałacu sprzed 1945 roku.


Płyta ulokowana w posadzce kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu (garnizonowym).


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana Topografia Śląska z lat 1744-1768. Skan udostępnił autor strony: http://www.dokumentyslaska.pl/

                  


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl