Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Turów - powiat głogowski

vor 1945 Wegnersau - Kreis Glogau

 

           

              

Neobarokowy dwór z XIX wieku, pełniący funkcję siedziby zarządcy majątku. Sąsiadujące zabudowania gospodarcze pochodzą z końca XIX wieku. Ostatnim właścicielem od 1 czerwca 1941 roku był Josef Veltjens, as lotnictwa myśliwskiego z czasów I wojny światowej.

     

Widok na dawny dziedziniec folwarczny z dworskiego tarasu.

           

              

Zabudowania gospodarcze dawnego majątku.

        

Centralnie położony na dziedzińcu budynek mieszkalny.

  

Droga do miejscowości oraz panorama Turowa.


Poniżej tekst którego autorem jest Romuald Mariusz Łuczyński.

Rodzina von Haugwitz przybyła na Śląsk w 1289 r. z Miśni przez Łużyce. Jej pierwszym przedstawicielem był Rudiger de Hugewicz, który służył przy ks. Bolku I świdnicko-jaworskim i dzięki temu zgromadził dobra w tym właśnie księstwie. Rudiger miał braci Johanna i Merbota i wszyscy utworzyli trzy śląskie linie Haugwitzów. Najwyższe urzędy osiągnęli w księstwie ziębickim, ale najbardziej rozrodzoną była linia świdnicka Rudigera, od której z kolei wyszła linia kłodzka w połowie XIV w.

W XVIII w. kilku przedstawicieli rodziny von Haugwitz otrzymało tytuły arystokratyczne. 4 października 1723 r. bracia Georg Karl i Heinrich Wilhelm z Bielic otrzymali czeskie tytuły baronów, a 1 września 1733 r. pierwszy z nich, założyciel fideikomisu Krapkowice, podniesiony został do stanu hrabiowskiego. Karl Wilhelm, dziedzic czeskiego Námešt' nad Oslavou, został hrabią Rzeszy 7 grudnia 1779 r., Johann Wenzel Franz z Piszkowic w Kłodzkiem otrzymał pruski tytuł hrabiowski 21 stycznia 1780 r., a Christian Heinrich Curt 15 października 1786 r. Ten ostatni pełnił funkcję ministra stanu.

Z rodziną von Haugwitz związane są m.in. następujące majętności w Sudetach: zamek Grodno, gdzie w 1329 r. odnotowany był Kilian v. H. jako burgrabia, Kluczowa (ok. 1373 r.), Korytów (od 1787 r.), Książ (1503-1509), Hradisko (Kaltenstein) k. Žulovej w Jesionikach (pocz. XIV w.).
Według legendy rodzina otrzymała herb już w okresie, gdy plemiona Markomanów, napierały na północne prowincje rzymskie, czyli w II w. n.e. Ich rodowy herb wyobraża w polu czerwonym czarną baranią głowę ze złotymi rogami.

Ilustracja przedstawia herb Karla Wilhelma hr. von Haugwitz barona von Klein-Obisch (Obiszów Mały), nadany 7 grudnia 1779 r.

Romuald Mariusz Łuczyński

13 lipca 1742 roku Jerzy Karol von Haugwitz (1674 - 1745) utworzył ze swych olbrzymich majątków dwa majoraty. W skład jednego z nich wchodził: Turów, Obiszów, Potoczek, Obiszówek i Gaiki - wszystkie te miejscowości w okolicach Głogawa. Ostatnim przedstawicielem tej linii był Fryderyk Wilhelm von Haugwitz.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl