Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Zabłocie - powiat głogowski

vor 1945 Stumberg - Kreis Glogau

 

   

Dzwonnica pochodzi z 1868 roku, niestety pozbawiona jest dzwonów. Jeden z nich zaginął tuż po II wojnie światowej, drugi natomiast  przepadł w latach 80 - tych XX wieku.


           

         

Na malutkim poniemieckim cmentarzu obok Zabłocia przetrwał do naszych czasów tylko jeden pomnik - kamień pamiątkowy. Poświęcony jest mieszkańcom wioski, żołnierzom poległym w I wojnie światowej.


         

Zachowane jeszcze zabudowania gospodarcze dawnego folwarku stanowiły własność rodu von Niebelschütz z pobliskiej Glinicy.

  

Zabudowa mieszkalna dawnego folwarku.

       

Inicjały dawnych właścicieli z rodu von Niebelschütz na budynkach gospodarczych w Zabłociu oraz Harald von Niebelschütz (syn ostatniego właściciela sprzed 1945 roku) podczas odwiedzin z rodziną w kwietniu 2009 roku.


     

Droga do Glinicy oraz staw przy drodze.

          

Listopad 2008 - staw oraz okoliczne pole na  którym w połowie XIX wieku rozebrano popadający w ruinę stary pałac rodu von Niebelschütz z Glinicy.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl