Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Zabornia - powiat głogowski

vor 1945 Sabor - Kreis Glogau

 

         

Zabudowa miejscowości.

    

Pamiątkowe tablice oraz kapliczka.


     

Staw w pobliżu wsi.


     

                 

Las w okolicach Zaborni kryje fundamenty przedwojennej cegielni a także żydowskie elementy nagrobne z głogowskiego kirkutu. Macewy użyto do utwardzenie drogi leśnej z Zaborni do wału odrzańskiego.


   

Dąb znajdujący się w tak zwanym „Zagajniku Elizy”. Obok pamiątkowy kamień z napisem w języku niemieckim „ELISEN – HAIN 1933”. Rozdwojony na wysokości 2,5 metra. Obwód jego pnia wynosi 592 cm.


Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl