Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Żarków - część miasta Głogów

vor 1945 Zarkau - Kreis Glogau

 

           

                       

Dawne koszary w Żarkowie - zdjęcia archiwalne.

Budowa nowego domu na Osiedlu Żarków - rok 2012.


Nadodrzańskie Centrum Pomocy Bliźniemu - Dom Samotnej Matki przy ulicy Folwarcznej.


               

                           

Zespół Szkół Rolniczych przy ulicy Folwarcznej oraz otoczenie szkoły.

                               


           

Ta kapliczka jest pozostałością pomnika poległych na frontach I wojny światowej żołnierzy. Kapliczka została w 2013 roku rozebrana i zbudowana na nowo już w innym kształcie zaledwie około 100 m dalej. Symbolizujące pierwotny wojskowy charakter postumentu betonowe pociski zostały zapewne bezpowrotnie zniszczone.


Przebudowa ulicy w Żarkowie - lato 2014 rok.


       

Pionierzy miasta Głogowa  - maj 1945 rok i to samo miejsce w 2011 roku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       

                   

                   

               


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.p