KGHM Polska Miedź S.A.

Huta Miedzi Głogów

Zakład Hydrotechniczny KGHM  (zbiornik odpadów poflotacyjnych Żelazny Most)

Zakłady Górnicze

Jako czynniki wpływające na skażenie środowiska naturalnego oraz degradację krajobrazu.

Huta Miedzi Głogów i zniszczone dzięki jej oddziaływaniu wioski.

       

       

Wróblin Głogowski

   


Zakład Hydrotechniczny KGHM  (zbiornik odpadów poflotacyjnych Żelazny Most)

           

                   


Zakłady Górnicze


Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl