Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Baranawice - powiat górowski

vor 1945 Brennowitz - Kreis Guhrau

 

       

B a r a n o w i c e
Baranowo (ok. 1300), Brennowitz, Brenowitz (1787, 1845).

Baranowice pierwotnie były niewielką osadą leśną o rodowodzie średniowiecznym.
Wieś w 2 poł. XVIII w. posiadała folwark, wiatrak, 7 zagrodników, 1 chałupnika i 103 mieszkańców. Dobro stanowiło wówczas własność potomków majora von Seidel.
Około poł. XIX w. w Baranowicach wzmiankowano 17 domów, folwark pański, cegielnię i wiatrak. Ogólna liczba mieszkańców w tym czasie wynosiła 177 osób, w tym 4 rzemieślników. U schyłku XIX w. dobra przechodziły następujące zmiany własnościowe: von Festenberg - Packisch (1873), spadkobiercy Bernharda von Rieben (1891, 1894), Paul Rieger z Naratowa (1909). Od 90 - tych lat XIX w. Baranowice wchodziły w skład majątku w Czeladzi Wielkiej. Ostatnią właścicielką była Therese Schack z domu Rieger (1930).
Miejscowość położona jest przy lokalnej drodze prowadzącej z Kowalowa do Daszowa, czytelny jest pierwotny układ przestrzenny w formie rzędówki.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Stodoła, nr 5

Charakterystyka istniejącej zabudowy

BARANOWICE – mała wieś, położona na zachodnim krańcu gminy, przy granicy z gminą Jemielno.
Zabudowa wsi zwarta, budynki pochodzące w większości sprzed 1945 roku, parterowe z dachami dwuspadowymi, krytymi dachówką ceramiczną i cementową. W jednym z budynków położonych przy drodze, ślady dawnej niemieckiej karczmy (ślady szyldu i napisów w języku niemieckim).
Charakterystyczne są drewniane stodoły, zbudowane z poziomo ułożonych desek. Ogrodzenia zagród drewniane. Malownicza wieś sąsiadująca bezpośrednio z lasem.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl