Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Barłogi (Smolarnia) - powiat górowski

vor 1945 Pechofen - Kreis Guhrau

 

                   

Po majątku leśnym dziś niemal nic nie pozostało. Jego teren porasta las i tylko w jednym miejscu dostrzec można fragment ceglanej budowli.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

Majątek leśny LUBÓW - CHORĄGWICE z zamkiem i z folwarkiem BARŁOGI.
Właściciel: Spółka Górnicza im. Konstantyna Wielkiego w Bochum od 1927 roku. Powierzchnia: 1528,07 ha; 94 ornej, 27 łąk, 3 wody, 1404,07 lasów.
Dochód: 4297marek.

Kwartalnik Górowski 1/2003


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl